Sprzęt dzięki wsparciu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udzielił dofinansowania Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska na modernizację sieci automatycznych stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza. Wartość inwestycji opiewa na blisko 1,3 mln zł, jednak większość tej kwoty – bo aż ponad 1,1 mln zł, stanowi przydzielone WIOŚ-owi wsparcie.
 
Projekt obejmuje zakup aparatury pomiarowej: automatycznych stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza (analizatorów SO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2,5), czujników meteorologicznych (badających kierunek i prędkość wiatru, temperaturę powietrza, wilgotność względną, natężenie promieniowania słonecznego, opad atmosferyczny i ciśnienie atmosferyczne) oraz dwóch klimatyzowanych kontenerów stacji. Ponadto wykonane zostaną usługi remontowe i budowlane – uszczelnienie dachów kontenerów, wymiana drzwi kontenerów stacji, malowanie jednego kontenera, konserwacja ogrodzenia stacji, naprawa podłogi w jednym kontenerze, wykonanie ogrodzenia stacji, podstawy betonowej kontenera stacji, montaż przyłącza energii elektrycznej oraz przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy stacji.
 
Na podstawie: www.wios.lodz.pl

Partner Portalu

Partner Portalu