PWiK pod lupą UOKiK-u

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie stosuje praktykę ograniczającą konkurencję, poprzez narzucanie odbiorcom usług uciążliwych warunków umów, przynoszących ww. spółce nieuzasadnione korzyści – stwierdził w decyzji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).
 
umowa piaseczno 
 
Tym razem Przedsiębiorstwu udało się uniknąć kary, jednak UOKiK zobowiązał władze spółki do podjęcia działań zmierzających do zapobieżenia naruszeniom poprzez zmianę wszystkich pozostających w obrocie prawnym umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartych na podstawie kwestionowanego wzorca umownego. Co więcej, muszą one wystosować do odbiorców usług propozycję zawarcia nowych umów w oparciu o nowo opracowany wzorzec umowny. PWiK w Piasecznie musi wykonać powyższe zobowiązania w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji prezesa UOKiK-u.
 

Partner Portalu

Partner Portalu