Najpierw badania

Zielonogórski oddział Polskiego Związku Wędkarskiego poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze, że woda Bobru w rejonie miejscowości Raduszec Stary jest zanieczyszczona ciemną substancją, pochodzącą prawdopodobnie z kolektora ściekowego jednej z krośnieńskich firm. Mimo to nie zaobserwowano śniętych ryb. W związku ze zgłoszeniem, inspektorzy WIOŚ-u dokonali wizji lokalnej terenu i pobrali do badań fizyko-chemicznych próby wody z rzeki Bóbr oraz próby ścieków z kolektora ściekowego. Obecnie prowadzane są czynności laboratoryjne, mające na celu ustalenie szczegółowego składu pobranych próbek.
 
Na podstawie: www.zgora.pios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu