Najnowocześniejsze w Polsce laboratorium

Laboratorium do badań środowiskowych

Badania smogu i stanu środowiska Dolnego Śląska w nowoczesnym laboratorium do badań środowiskowych będą możliwe dzięki temu, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) wsparł budowę i wyposażenie nowej siedziby Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ).

Laboratorium do badań środowiskowych ze wsparciem WFOŚiGW we Wrocławiu

Jak podaje WFOŚiGW, inwestycja została wsparta kwotą ponad 2,7 mln zł, którą przeznaczono m.in. na zakup specjalistycznych komór zabezpieczających pracowników IOŚ przed działaniem trucizn i niebezpiecznych gazów.

Inspekcja dysponuje obecnie najnowocześniejszym w Polsce laboratorium, w którym prowadzi monitoring stanu środowiska całego regionu. Do laboratorium trafiają próbki z całorocznych pomiarów prowadzonych w 29 stacjach rozlokowanych na Dolnym Śląsku – zaznacza Fundusz.

IOŚ monitoruje poziomy niebezpiecznych dla zdrowia pyłów PM10 i PM2,5 związanych ze zjawiskiem smogu. W nowym laboratorium są m.in. nowoczesne chromatografy gazowe i cieczowe. To urządzenia do wykonywania badań substancji szkodliwych i rakotwórczych w wodach powierzchniowych oraz benzo(a)pirenu w powietrzu.

W spotkaniu, podczas którego zaprezentowano laboratorium i pracę specjalistów z IOŚ wzięli udział m.in.: Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski, Marek Surmacz, zastępca głównego inspektora ochrony środowiska, Łukasz Kasztelowicz, prezes Zarządu WFOŚiGW, Waldemar Kulaszka, dolnośląski wojewódzki inspektor ochrony środowiska, Barbara Kwiatkowska–Szygulska, naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska, Departamentu Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu (GIOŚ), i Elżbieta Sznajder, zastępca dyrektora Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ.

Dolnośląska IOŚ ze wsparciem na poziomie 50 mln zł

W latach 2000-2019 WFOŚiGW wsparł działalność IOŚ na Dolnym Śląsku (wrocławskiego laboratorium i delegatur w Wałbrzychu, Legnicy i Jeleniej Górze) kwotą blisko 50 mln zł. Te dotacyjne środki zostały przeznaczone m.in. na monitoring środowiska na Dolnym Śląsku (m.in. badania w punktach pomiarowo-kontrolnych oraz laboratoryjne), publikacje raportów o stanie środowiska w regionie, zakup specjalistycznego sprzętu laboratoryjnego, a także modernizacje terenowych stacji pomiarowych i zakup pojazdów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu

reklama

 

partner medialny