Kontrole transportów

Kontrole transportów odpadów na Pomorzu

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ), funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) i Służby Granicznej (SG) przeprowadzili działania pn. „Nielegalne odpady”. Akcja odbyła się w drugiej połowie czerwca br. – poinformował WIOŚ, a w jej ramach prowadzono kontrole transportów odpadów w regionie.

Kontrole transportów odpadów – sprawdzono 13 pojazdów ciężarowych

Według informacji podanych przez WIOŚ, służby sprawdziły 13 pojazdów ciężarowych przemieszczających się po drogach województwa pomorskiego. Kontrole prowadzono w czterech wybranych punktach. W siedmiu spośród skontrolowanych pojazdów transportowano odpady.

Jak przekazał WIOŚ, w jednym przypadku stwierdzono próbę nielegalnego transportu odpadów za granicę. Według dokumentacji miały to być odpady żelaza i stali wiezione do Turcji. W rzeczywistości były to odpady z metali, w tym elementy blach stalowych i karoserie samochodowe. Odpady zawierały też wiązki kabli i przewodów elektrycznych, elementy waty wygłuszającej, płyty wiórowe i tworzywa sztuczne. Tym samym – wg WIOŚ-u – naruszono przepisy Rozporządzenia (WE) nr 1013/2006b Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r.

Pojazd z ładunkiem został skierowany na parking dla takich transportów w Ropuchach, w powiecie tczewskim. O nielegalnym przemieszczaniu odpadów zawiadomiono Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) – wynika z relacji WIOŚ-u.

Kary za nielegalne przemieszczanie odpadów

Do kompetencji GIOŚ-u zalicza się egzekwowanie obowiązku zagospodarowania odpadów przez podmioty za to odpowiedzialne. Za nielegalny transgraniczny transport odpadów lokalny WIOŚ nakłada karę pieniężną na podmiot, którzy złamał przepisy. Kara może wynieść nawet do 500 tys. zł – podał WIOŚ.

Na podstawie: gov.pl

fot. WIOŚ w Gdańsku

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu