Konieczna inwentaryzacja

30 września 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze otrzymał zgłoszenie dotyczące zanieczyszczenia rzeki Kożuszna na wysokości miejscowości Lubieszów (gmina Nowa Sól). Tego samego dnia przeprowadzona została wizja lokalna.
rzeka
W toku podjętych czynności kontrolnych pobrano do analiz próby wód rzeki w trzech punktach pomiarowych oraz dokonano oględzin odcinka rzeki od Wrociszowa do jej ujścia do Czarnej Strugi. Wstępne badania terenowe zawartości tlenu oraz ocena wizualna wskazują, że największe zanieczyszczenie wód występuje w rejonie Wrociszowa. Istnieje zatem podejrzenie odprowadzania nieoczyszczonych ścieków pochodzących z gospodarstw domowych do wód ww. cieku.
 
O stwierdzonym zanieczyszczeniu oraz wynikach badań wody poinformowano właściwe jednostki samorządu terytorialnego, wnioskując o przeprowadzenie inwentaryzacji gospodarki ściekowej prowadzonej w obrębie posesji prywatnych, zlokalizowanych w zlewni rzeki Kożuszna na terenie gminy.
 
Na podstawie: www.zgora.pios.gov.pl

Partner Portalu

Partner Portalu