Zysk z działalności składowiska

Zysk z działalności składowiska. Miejskie składowisko odpadów z najlepszym wynikiem finansowym w historii

2022 r. zakończył się dla składowiska odpadów prowadzonego przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne (BPK) rekordowym wynikiem finansowym. Zysk z działalności składowiska wyniósł ponad 3,845 mln zł. Środki te zasiliły budżet gminnej spółki, która przeznaczyła je na statutową działalność – informuje Urząd Miejski w Bytomiu (UM).

Rosnący zysk z działalności składowiska

Bytomski magistrat zaznacza, że składowisko zlokalizowane przy al. Jana Pawła II od trzech lat regularnie osiąga dodatnie wyniki finansowe. W 2020 r. zysk z działalności składowiska wyniósł 2,807 mln zł, w 2021 r. – 2,153 mln zł, a w 2022 r. – 3,854 mln zł. Ten wynik jest najwyższym wynikiem w historii składowiska, osiągniętym przy zachowaniu polityki zrównoważonej eksploatacji terenu – podkreśla UM.

Tak dobra sytuacja finansowa ma miejsce od momentu przejęcia kontroli nad składowiskiem odpadów przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne – podaje UM. Magistrat zaznacza, że prywatny podmiot władał tym terenem w latach 2017-2020. W tym czasie funkcjonowanie składowiska generowało w budżecie BPK jedynie straty sięgające nawet ponad 800 tys. zł rocznie.

Zysk z działalności składowiska

Przy tej okazji UM przypomniał, że w 2020 r. staraniem władz miasta, rozwiązano umowę z dotychczasowym dzierżawcą. Dzięki temu bytomska spółka odzyskała faktyczną kontrolę nad składowiskiem odpadów.

Aktualnie odpady trafiają na bytomskie składowisko jedynie na podstawie legalnie zawartych umów z podmiotami, które profesjonalnie zajmują się przetwarzaniem odpadów. Składowisko jest chronione i monitorowane całodobowo. Jest wyposażone w kamery termowizyjne. Teren jest regularnie kontrolowany przez straż pożarną, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego (UMWŚ) i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ).

Rozszerzana działalność miejskiego składowiska

Od lutego 2023 r. na składowisko odpadów mogą być przyjmowane także odpady, które wytwarzane są w oczyszczalniach ścieków należących do BPK. Po kontroli WIOŚ-u, na mocy zmienionego przez UMWŚ pozwolenia zintegrowanego, na składowisku mogą być składowane tzw. skratki i zawartość piaskowników. Dzięki temu, BPK ograniczy koszty obsługi oczyszczalni ścieków, jakie do tej pory spółka musiała ponosić, korzystając z zewnętrznych firm.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. i rys. UM w Bytomiu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu