zwiększenie recyklingu

Nie tylko zwiększenie recyklingu

Parlament Europejski (PE) poparł w środę (18 kwietnia br.) ambitne cele dla recyklingu, zawarte w przepisach na temat zagospodarowania odpadów oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ulepszenia w zarządzaniu odpadami, mogą przynieść korzyści dla środowiska, klimatu oraz ludzkiego zdrowia, ale nie tylko – przekonuje PE. Dlatego właśnie przyjęto rozwiązania, które mają pomóc zrealizować te szczytne idee.

Zwiększenie recyklingu – Parlament Europejski za rozwojem gospodarki o obiegu zamkniętym

Zgodnie z nimi. do 2025 r., co najmniej 55% odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw) powinno zostać poddanych recyklingowi. Z kolei do 2030 r. cel ten wzrośnie do 60%, a do 2035 r. do 65%. Przepisy odnoszą się także do opakowań. I tak, do 2025 r. recyklingowi poddanych będzie musiało zostać 65% materiałów opakowaniowych, a do 2030 roku 70%. Odrębne cele wyznaczone zostały dla konkretnych materiałów opakowaniowych, takich jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metal i drewno.

Projektowane przepisy nakładają ograniczenia w zakresie ilości odpadów trafiających na składowiska. Zgodnie z nimi udział składowisk odpadów w unieszkodliwianiu ma wynosić maksymalnie 10%, do 2035 r. (wg PE w 2016 r. wyniósł on w Polsce 37%).

Cele dotyczą także tekstyliów i odpadów niebezpiecznych generowanych w gospodarstwach domowych. Do 2025 r. odpady tego typu mają być zbierane osobno. Także odpady ulegające biodegradacji – do 2024 r. – mają być zbierane osobno lub poddawane recyklingowi na miejscu wytworzenia poprzez kompostowanie.

Zgodnie z celami ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju, państwa członkowskie powinny zmierzać do zmniejszenia ilości wyrzucanego jedzenia o 30% – do 2025 r. i o 50% – do 2030 r. Aby zapobiec marnotrawstwu żywności, państwa członkowskie powinny zachęcać do zbierania niesprzedanych produktów żywnościowych i ich bezpiecznej redystrybucji. Posłowie twierdzą również, że należy zwiększyć u konsumentów świadomość znaczenia umieszczanych na etykietach informacji o terminie przydatności do spożycia, „wykorzystać do” oraz „najlepsze przed”.

Jak podaje PE, przyjęte przez Parlament przepisy muszą jeszcze – przed ich publikacją w Dzienniku Urzędowym UE – zostać formalnie przyjęte przez Radę.

Na podstawie www.europarl.europa.eu

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

partner medialny

reklama