butelki PET

Zwiększą odzysk i recykling PET-ów

Czterech producentów wody i napojów – Coca-Cola HBC Polska, Nestlé Polska Oddział Nestlé Waters, Pepsi-Cola General Bottlers Poland oraz Żywiec Zdrój – rozpoczęło projekt pn. „Działaj z imPETem!”.

Przedsięwzięcie jest ukierunkowane na zwiększenie ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET. Przedsięwzięcie obejmuje m.in. działania edukacyjne i jest realizowane przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań.

Jak podaje Rekopol, powołując się na dane za 2016 r. zebrane i przeanalizowane przez siebie na podstawie sprawozdań gmin, podmiotów gospodarujących odpadami oraz organizacji odzysku, rocznie Polacy zużywają ok. 650 tys. ton plastikowych opakowań. Aż 30% z nich (200 tys. ton) stanowią butelki PET, powszechnie użytkowane w gospodarstwach domowych. Do recyklingu przekazywanych jest niespełna 80 tys. ton zużywanych butelek (40%), natomiast pozostałe trafiają na składowiska lub są spalane. Tymczasem, jak przekonuje Rekopol, PET to doskonałe tworzywo do przetworzenia. Odpowiednio zagospodarowane może otrzymać drugie życie w postaci kolejnego opakowania (tzw. rPET) lub znaleźć zastosowanie w przemyśle odzieżowym, czy meblarskim.

butelki PET

Realizując swoje dobrowolne zobowiązania środowiskowe, czterech wspomnianych na wstępie producentów wody i napojów w butelkach PET zainicjowało projekt pn. „Działaj z impetem”, ukierunkowany na zwiększenie recyklingu i odzysku tych opakowań. Organizatorem i koordynatorem przedsięwzięcia jest Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, a partnerami podmioty gospodarujące odpadami w gminach. Projekt realizowany będzie m.in. poprzez działania edukacyjne prowadzone w wybranych lokalizacjach na terenie kraju. W rezultacie podejmowanych działań inicjatorzy projektu zapewnią odzysk i recykling wprowadzanych na rynek opakowań z tworzyw sztucznych na poziomie przewyższającym ich zobowiązania prawne.

Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w Polsce. W 2018 roku ma charakter pilotażowy – będziemy testować różne rodzaje działań edukacyjnych. W 2018 roku dążymy do zwiększenia ilości zbieranych i poddawanych recyklingowi butelek PET o ok. 35% w systemie Rekopolu, co stanowi ponad 10% poziomu krajowej zbiórki. Podjęte działania przełożą się na wzrost recyklingu tego opakowania w Polsce – mówi Jakub Tyczkowski, prezes Zarządu Rekopol Organizacji Odzysku Opakowań.

Segregować butelki PET

Z przeprowadzonej na zlecenie Rekopolu sondy ulicznej oraz internetowej (sonda przeprowadzona na niereprezentatywnej grupie Polaków w kwietniu 2018 r. w formie ankiety elektronicznej – 196 osób – oraz rozmów bezpośrednich – 135 osób – wywiad ustny. Prezentowane wyniki mają wymiar jedynie poglądowy) wynika, że ankietowani w większości segregują plastikowe butelki PET (taką odpowiedź wskazało 51% pytanych). Jednak poza segregacją istotne jest także odpowiednie przygotowanie odpadu do wyrzucenia. Zgnieciona butelka pozwala na zaoszczędzenie 80% wolnego miejsca w koszu lub worku. Skutkuje także ograniczeniem częstotliwości odbioru odpadów, a tym samym zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla do atmosfery – przekonuje Rekopol.

butelki PET

Między innymi właśnie do zgniatania i opróżniania opakowań zachęcać będą inicjatorzy projektu „Działaj z imPETem”. Celem działań edukacyjnych jest upowszechnianie wśród mieszkańców prawidłowych zasad segregowania odpadów powstających z butelek PET. Chodzi o to by jak najwięcej z nich dostawało drugie życie, a nie trafiało np. do przydomowych pieców.

Właściwe zagospodarowanie odpadów opakowaniowych oraz ich recykling jest jednym z kluczowych elementów strategii zrównoważonego rozwoju całej Grupy Coca-Cola HBC. W 2016 r. Grupa podjęła zobowiązanie, zgodnie z którym do 2020 roku recyklingowi zostanie poddane średnio 40% wszystkich opakowań wprowadzanych na rynek. Dodatkowa zbiórka i recykling butelek PET w Polsce jest więc elementem realizacji tego zobowiązania. Chcemy, aby tak cenny surowiec jak PET w znacznie większym stopniu służył ponownemu wykorzystaniu w opakowaniach lub innych produktach, a nie trafiał na składowiska czy do spalarni – podkreśla Krzysztof Baczyński, kierownik ds. regulacji Coca-Cola HBC Polska.

W ramach projektu, mieszkańcy dowiedzą się jakie korzyści przynosi prawidłowa segregacja odpadów i jaki jest jej sens.

Edukować z imPETem

Naszym nadrzędnym celem jest podnoszenie jakości życia i dążenie do lepszej przyszłości. Realizujemy go poprzez m.in. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Planujemy w Nestlé, że do 2025 roku wprowadzimy opakowania w całości nadające się do recyklingu lub takie, które można ponownie wykorzystać. Aktywnie działamy w obszarze edukowania społeczeństwa w temacie recyklingu, aby butelki nie trafiały na wysypiska czy też do domowych instalacji grzewczych. Jako firma odpowiedzialna społecznie, w tym także za swoje opakowania, cieszymy się, że możemy wziąć udział w projekcie „Działaj z imPETem”, ponieważ zarówno nam jak i Rekopolowi Organizacji Odzysku Opakowań S.A. przyświeca wspólny cel. Jest nim spowodowanie, by jak największa liczba butelek PET pochodzących z gospodarstw domowych dostawała drugie życie. A nasza butelka PET jest w 100% recyklowalna, pod warunkiem że trafi do miejsca, gdzie w odpowiedni sposób zostanie przetworzona – mówi Artur Młotek, dyrektor ds. łańcucha dostaw z Nestlé Polska Oddział Nestlé Waters.

W ramach projektu opracowano m.in. materiały edukacyjne: zakładkę do książki, ulotkę i infografiki. Materiały będą sukcesywnie zamieszczane na stronie internetowej www.rekopol.pl/dzialajzimpetem i dostępne do bezpłatnego pobierania i wykorzystywania przez zainteresowane podmioty. Działania edukacyjne prowadzone będą w wybranych regionach przy współpracy z podmiotami gospodarującymi odpadami.

Firma PepsiCo jest dumnym akcjonariuszem pionierskiego programu Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.. PepsiCo działa w oparciu o filozofię „Działanie ze świadomością celu” i podejmuje wiele działań, które pozwalają na minimalizowanie wpływu naszej działalności na środowisko naturalne. PepsiCo planuje, że do 2025 r. wszystkie opakowania naszych produktów na świecie będą powstawać z materiałów, które będzie można w 100% odzyskiwać lub poddawać recyklingowi, jednocześnie usprawniając ten proces. Mamy nadzieję, że projekt „Działaj z imPETem” poprzez szeroko zakrojone działania edukacyjne zaangażuje wiele podmiotów w efektywny odzysk i recykling surowca PET w Polsce – mówi Małgorzata Skonieczna, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej PepsiCo na Europę Centralną.

ImPET – maskotka z trosce o naturę

Troska o naturę wynika z realizowanej przez nas misji. Dlatego od lat prowadzimy wiele działań w tym obszarze, których ważnym elementem jest stała współpraca z Organizacją Odzysku Opakowań REKOPOL. Temat opakowań i ich powtórnego wykorzystania jest nam szczególnie bliski. Z tego względu wprowadziliśmy właśnie specjalną edycję dwóch milionów butelek w 50 procentach powstałych z surowców wtórnych, więc nie mogło zabraknąć firmy Żywiec Zdrój w inaugurowanym właśnie projekcie „Działaj z imPETem!” – dodaje Edyta Krysiuk-Kowalczyk, dyrektor ds. jakości i zrównoważonego rozwoju, Żywiec Zdrój.

W drugiej połowie roku planowane są także działania skierowane bezpośrednio do szkół, mające na celu zainteresowanie dzieci tematem recyklingu. Kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw od dziecięcych lat skutkuje większą świadomością ekologiczną w przyszłości. Właśnie z myślą o najmłodszych powstała edukacyjna aplikacja „Działaj z imPETem” do pobrania w Google Play, a już w czerwcu także i w iStore. Z aplikacji dzieci dowiedzą się m.in. do którego pojemnika wrzucać należy butelki, a tym samym jak je odpowiednio przygotować do wyrzucenia. Przekonają się także o tym, co może powstać po recyklingu tych opakowań.

imPET – maskotka akcji – pojawiła się także na fanpage akcji w serwisie Facebook: www.facebook.com.dzialajzimpetem, gdzie przekazuje treści edukacyjne i zachęca do poszerzania wiedzy na temat segregacji. Na użytkowników czekają eko-zagadki i konkursy.

Na podstawie informacji nadesłanej przez OOO Rekopol

rys. 2 x OOO Rekopol, fot. sozosfera.pl

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama