zużytych opon

WIOŚ w Gdańsku z interwencją dotyczącą zużytych opon

Inspektorzy Wydziału Zwalczania Przestępczości Środowiskowej z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ) wszczęli interwencyjną kontrolę na terenie powiatu malborskiego. Jej powodem był otrzymany wniosek, dotyczący zgromadzonych odpadów w postaci zużytych opon.

Kilka tysięcy nielegalnie magazynowanych zużytych opon

We wskazanym miejscu inspektorzy WIOŚ znaleźli kilka tysięcy zużytych opon. Magazynowano je bezpośrednio na gruncie. Zbieranie odpadów odbywało się bez wymaganego prawem zezwolenia i bez wymaganego w przypadku odpadów palnych systemu monitoringu wizyjnego. Brakowało również stosownego wpisu do BDO – Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

Jak podał WIOŚ, za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia grozi administracyjna kara pieniężna w wysokości od 1000 do 1 000 000 zł. Za kolejne naruszenia przepisów przewidziane są odpowiednie kary, również w wysokości do 1 000 000 zł.

Prowadzone są dalsze czynności kontrolne w celu ustalenia stanu rzeczywistego.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu