ZUSOK w rozbudowie – kolejne etapy inwestycji

W Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) na warszawskim Targówku realizowane są kolejne etapy inwestycji, jaką jest modernizacja i rozbudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów (ITPO) – podało Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie (MPO), które jest inwestorem w tym przedsięwzięciu.

Kolejne etapy inwestycji i pierwsze fundamenty

Rozbudowa i modernizacja ZUSOK wymaga od uczestników projektu dużo szerszego spojrzenia niż w przypadku budowy nowego obiektu na terenie, na którym nie są prowadzone inne aktywności. Rozbudowa, przy jednoczesnej pracy istniejącego Zakładu, wymaga szczegółowego planowania wszystkich działań. Ostatnio wykonane zostały m.in. finalne prace w hali przygotowanej jako tymczasowy magazyn odpadów, w tym system czujników ppoż. w obrębie taśmociągu służącego do przenoszenia odpadów oraz instalacje elektryczne i oświetlenie. W ramach kolejnych etapów inwestycji przeniesione zostały wagi, ułożono ciepłociąg południowy, a także wykonano wentylację mechaniczną w wybranych obiektach – informuje Marcin Sadura, zastępca dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju w MPO Warszawa.

Zakończył się niezwykle istotny etap realizacji procesu inwestycyjnego – wylano pierwsze fundamenty. Zamontowane zostały również elementy konstrukcji przenośnika taśmowego odpadów oraz zdemontowano urządzenia w tzw. Bunkrze – wylicza MPO. Stołeczne przedsiębiorstwo wskazuje też, że uruchomiono także podajnik taśmowy linii K1, dzięki któremu możliwe będzie dostarczanie odpadów do termicznego przekształcenia. Ponadto zamontowano wagi, umożliwiające ważenie pojazdów przed i po wyładunku odpadów.

Kolejne etapy inwestycji – ponowny rozruch z wykorzystaniem elementów nowej technologii

Sfinalizowano prace zaplanowane na drugi shut down. Był to etap realizacji inwestycji, wymagający czasowego wyłączenia instalacji ZUSOK. Ponowny rozruch odbywa się już z wykorzystaniem elementów nowej technologii, m.in. zmodyfikowanego układu podawania odpadów do unieszkodliwiania – wyjaśnia Agata Majcher z POSCO E&C, firmy realizującej inwestycję.

Z przekształconych zmieszanych odpadów komunalnych – trafiających do zmodernizowanej instalacji – powstaną energia cieplna i elektryczna, które zasilą kilkanaście tysięcy warszawskich gospodarstw domowych. Rozbudowany ZUSOK nie tylko wpłynie na stabilizację cen wywozu odpadów komunalnych w stolicy, ale także, za sprawą ścieżki i specjalnej oferty edukacyjnej, stanie się miejscem bardzo ciekawym i otwartym na mieszkańców – przekonuje MPO.

Zakończenie kompleksowej rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ulicy Zabranieckiej w stolicy zaplanowane jest na przełom lat 2023 i  2024.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x MPO Warszawa

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu