ZUSOK i istotne walory rekreacyjne oraz edukacyjne

ZUSOK i istotne walory rekreacyjne oraz edukacyjne

Rozbudowywany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie (MPO) Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) jest – jak zaznacza MPO – nie tylko inwestycją o strategicznym znaczeniu dla stabilizacji cen zagospodarowania odpadów w Warszawie, ale także miejscem, które pozytywnie zaskoczy mieszkańców stolicy. Przy ul. Zabranieckiej 2 ma bowiem powstać obiekt nowoczesny i ciekawy, który, poza swoją podstawową działalnością, jaką jest odzysk surowców i energii z odpadów nienadających się do recyklingu, posiadać będzie również istotne walory rekreacyjne oraz edukacyjne. A jego drzwi będą zawsze otwarte! – dodaje stołeczna spółka.

Walory rekreacyjne oraz edukacyjne elementem projektowanej spalarni odpadów

Odpowiedzialne gospodarowanie odpadami stanowi jedno z najistotniejszych i najtrudniejszych zarazem wyzwań naszych czasów. Stąd też znacznie większą niż dotychczas rolę odgrywać zaczyna prawidłowy recykling, a także odpowiednie utylizowanie odpadów, które nie mogą mu być składowane – zwraca uwagę MPO i dodaje, że właśnie dlatego na całym świecie funkcjonują instalacje termicznego przekształcania odpadów (ITPO), takie jak zlokalizowany na warszawskim Targówku ZUSOK.

Rozwiązanie problemu zagospodarowania rosnącej ilości odpadów wymaga nie tylko infrastruktury, ale także odpowiedniej edukacji i budowy powszechnej świadomości, że każdy z nas ma realny wpływ na otaczające go środowisko. Dlatego firmy zajmujące się gospodarką odpadami powinny, poza prowadzeniem swojej codziennej działalności biznesowej, aktywnie wdrażać różnorodne inicjatywy z zakresu edukacji ekologicznej. I w tym duchu właśnie zaprojektowany został zmodernizowany ZUSOK w Warszawie – mówi Grzegorz Nakonieczny, dyrektor Działu Inwestycji i Rozwoju z MPO.

Walory rekreacyjne oraz edukacyjne – ścieżka edukacyjna z punktem widokowym

Według MPO, w ramach planowanej rozbudowy i modernizacji ZUSOK-u, przy ul. Zabranieckiej 2 powstanie nowoczesny i efektowny obiekt, którego nie powstydziłaby się żadna europejska stolica. Poza podstawową działalnością, jaką jest odzysk surowców i energii z odpadów, ZUSOK pełnić też będzie funkcje rekreacyjne oraz edukacyjne. Stworzona zostanie tam specjalna ścieżka edukacyjna, której trasa przebiegać będzie przez cały zakład – aż do specjalnego punktu widokowego!

Ścieżka edukacyjna umożliwi zwiedzającym obiekt zapoznanie się ze wszystkimi kluczowymi elementami procesów technologicznych, realizowanych w zakładzie. Zostanie ona zaprojektowana w taki sposób, by przybliżyć odwiedzającym najważniejsze części instalacji, w tym charakterystyczne dla niej urządzenia i procesy. W jej ramach można będzie zobaczyć m.in. stanowisko operatora chwytaka, dyspozytornię, halę wyładunkową, a także części obiektu związane z technologią termicznego przetwarzania odpadów oraz z ich segregacją. Zwiedzanie obiektu ułatwią liczne przeszklenia oraz podesty widokowe, dzięki którym wizyta w ZUSOK-u będzie zarówno bezpieczna, jak i ciekawa – szczególnie dla dzieci i młodzieży szkolnej – podkreśla MPO.

Walory rekreacyjne oraz edukacyjne, czyli makieta i ogólnodostępne zielone dachy

Poza kluczowymi dla działalności ZUSOK-u obszarami, zwiedzający będą też mieli okazję obejrzeć makietę, przedstawiającą w kompleksowy sposób rozbudowany obiekt. Udostępnione im zostaną także liczne tablice informacyjne oraz punkty dydaktyczne, dotyczące zarówno poszczególnych elementów zakładu, jak i całego schematu technologicznego procesu termicznego przetwarzania odpadów.

Ważnym walorem zmodernizowanego ZUSOK-u będą jego zielone dachy, utrzymane w formie łąki kwietnej. Wspomogą one retencję wód opadowych, a dodatkowo korzystnie wpłyną też na wizualną stronę inwestycji – zapewnia stołeczne przedsiębiorstwo. Ogrody na dachu, jako jeden z elementów ścieżki edukacyjnej, będą ogólnodostępne dla zwiedzających. Na ich terenie zbudowany zostanie dodatkowo mini amfiteatr, w którym przeprowadzane będą lekcje plenerowe.

Rozbudowywana w ramach ZUSOK-u instalacja ma być bardzo wydajna i w istotnym stopniu pomóc w ograniczeniu ilość składowanych odpadów. Projekt zrealizowany zostanie zgodnie ze standardem BAT – najlepszej dostępnej technologii. Zmodernizowana ITPO przekształci odpady w prąd i ciepło, które trafią do warszawskich gospodarstw domowych – tłumaczy MPO. Po rozbudowie zakład na Targówku dysponować będzie trzema niezależnymi liniami technologicznymi, których łączna wydajność wyniesie ponad 300 tys. ton odpadów rocznie.

Na podstawie nadesłanej informacji

rys. MPO Warszawa

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama