ZUOK „Orli Staw” – 10 lat działania!

Uroczystości związane z obchodami 10-lecia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (ZUOK) odbyły się 9 września br. w auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele władz województwa i powiatu oraz miast i gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” (ZKG). Nie zabrakło również reprezentantów Narodowego i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kaliszu, kaliskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz przedsiębiorców, biorących udział w budowie zakładu, a także dostawców i odbiorców odpadów. Wśród uczestników była również cała załoga Zakładu oraz osoby, których udział i zaangażowanie przyczyniły się do powstania „Orlego Stawu” i jego funkcjonowania.

Gości przywitał Grzegorz Sapiński, przewodniczący Zgromadzenia ZKG, prezydenta Kalisza. Po jego wystąpieniu głos zabrał Daniel Tylak, przewodniczący Zarządu ZKG, który zaprezentował historię oraz idee powstawania związków komunalnych w Polsce, w tym Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”.

Natomiast o koncepcji, historii realizacji i technicznych aspektach budowy ZUOK-u opowiedział, kierujący jego budową a obecnie dyrektor – Piotr Szewczyk. W kolejnych wystąpieniach kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych w sposób szczegółowy omawiali zakres działania swoich działów, a o sukcesach odnotowanych w czasie tego 10-lecia i przyznanych nagrodach oraz specyficznych aspektach działalności Związku i Zakładu mówiła Justyna Grzelak, zastępca dyrektora Zakładu.

Uroczystość zwieńczyły gratulacje od zaproszonych gości oraz występ artystyczny.

ZUOK Dzień Otwarty 2016

Jednocześnie ZUOK informuje, że kontynuacją obchodów Jubileuszu jest „dzień otwarty” w Orlim Stawie, który odbędzie się jutro 17 września, w godz. 10.00 – 16.00.

Gratulujemy jubileuszu i zachęcamy zainteresowanych do skorzystania z zaproszenia i odwiedzenia ZUOK-u.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZUOK.

fot. ZUOK

reklama

reklama

reklama

reklama