Zredukują uciążliwości zapachowe?

W Bielsku-Białej okresowo występuje nadmiar odpadów „mokrych”, dostarczanych z terenu miasta i powiatu bielskiego do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, zarządzanej przez Zakład Gospodarki Odpadami. Przekłada się to na spore uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. W związku z powyższym, 10 listopada br. władze miasta, reprezentanci Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego – Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim oraz Zakładu Gospodarki Odpadami podpisali list intencyjny dotyczący zagospodarowywania nadwyżki odpadów „mokrych”.
 
Instytut posiada biogazownię w Kostkowicach (powiat cieszyński), a w planach ma projekt badawczy, którego celem będzie opracowanie modelu zagospodarowania odpadów „mokrych” na ekoenergię z wykorzystaniem tej instalacji. Projekt ma wystartować w 2015 r., a jego realizacji potrwa do 2017 r.
 
Strony zdeklarowały gotowość podjęcia współpracy w celu zagospodarowywania nadwyżki odpadów „mokrych”. Warunki techniczne i finansowo-ekonomiczne tej współpracy będzie regulowała odrębna umowa cywilno-prawna, zawarta pomiędzy ZGO a Instytutem.
 
W efekcie od 2015 r. problem uciążliwych zapachów w okolicach kompostowni należącej do ZGO może się znacząco zmniejszyć. Co istotne, współpraca Miasta z Instytutem nie wiąże się z żadnymi podwyżkami opłat za gospodarowanie odpadami.
 
Na podstawie: www.um.bielsko.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny