ZPGO

ZPGO po Zgromadzeniu Ogólnym

Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami (ZPGO) poinformował, że 13 czerwca br. w miejscowości Dadaj na Mazurach odbyło się XXIV Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Ogólne Związku.

XXIV Zgromadzenie Ogólne ZPGO

Jak podaje ZPGO, podczas spotkania przegłosowano absolutoria dla wszystkich członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za rok ubiegły. Przyjęto także sprawozdania z działalności organów Związku za 2018 rok. Dokonano także wyborów nowych władz ZPGO. Na przewodniczącego Związku, na kadencję 2019-2023, jednogłośnie wybrany został Sławomir Rudowicz, a wiceprzewodniczącą Związku została Monika Byśkiniewicz. Członkami Zarządu zostali natomiast: Edyta Apelska, Arkadiusz Fiuk, Dominik Marczyk, Jarosław Perzyna i Sławomir Szumski. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ponownie Tadeusz Zych, a jej nowymi członkami: Kazimierz Parzych i Zbigniew Glinka. Do grona Rady Programowej ZPGO dołączył Joachim Wiese.

Aktualnie w skład Zarządu Związku wchodzą: Sławomir Rudowicz (Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO), przewodniczący ZPGO, Monika Byśkiniewicz (BYŚ-Wojciech Byśkiniewicz), wiceprzewodnicząca ZPGO oraz członkowie: Arkadiusz Fiuk (ATF), Edyta Apelska (Partner), Jarosław Perzyna (JARPER), Dominik Marczyk (Usługi Komunalne „BŁYSK” Mariann Marczyk), Sławomir Szumski (POLSUPER). Z kolei Radę Programową Związku tworzą: Karol Wójcik (BYŚ-Wojciech Byśkiniewicz), przewodniczący, Agnieszka Fiuk (ATF), Rafał Tomczak (BFE Polska) i Joachim Wiese (PreZero Polska).

ZPGO

Z kolei w skład Komisji Rewizyjnej Związku wchodzą Tadeusz Zych (SanTa – EKO), przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Zbigniew Glinka (EKOWAR) i Kazimierz Parzych (AG-Complex.

Po omówieniu działalności Związku za rok ubiegły oraz aktualnej sytuacji w branży, przewodniczący ZPGO podsumował 15-lecie istnienia tej Organizacji. Jak podaje Związek, zwieńczeniem tego wyjątkowego momentu podczas spotkania, było złożenie podziękowań Członkom-Założycielom Związku oraz wręczenie dyplomów uznania.

W ramach trzeciej części Zgromadzenia Ogólnego, drugiego dnia obrad, uznani w branży prawnicy przedstawili ostatnie zmiany prawa skutkujące nowymi wymogami wobec przedsiębiorców gospodarujących odpadami. Z kolei Magdalena Sułek-Domańska z firmy ENERIS Surowce podsumowała roczne osiągnięcia Koalicji 5 frakcji. Opowiedziała ona także o planach Koalicji na rzecz bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami

fot. ZPGO

reklama

reklama

reklama

 

reklama