Zoptymalizować system

Od 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie zmienione prawo miejscowe w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Opola – postanowiła tamtejsza Rada Miasta. Konieczność wprowadzenia zmian w tym obszarze została podyktowana licznymi zgłoszeniami mieszkańców.
 
Pierwsza nowość dotyczy wyodrębnienia z zabudowy wielorodzinnej zabudowy kilkurodzinnej przy zamówieniu wspólnych pojemników. Będzie ona dotyczyła nieruchomości z wydzielonymi lokalami mieszkalnymi w liczbie 3-9. Proponowana zmiana przełoży się na zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów w zabudowie kilkurodzinnej oraz powinna zminimalizować uciążliwość związaną z dużym ruchem samochodów odbierających odpady komunalne w tej zabudowie.
 
Druga zmiana odnosi się do zwiększonej częstotliwości odbierania odpadów z pojemnika z żółtą klapą w zabudowie jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie (wcześniej było raz na miesiąc).
 
Ponadto zrezygnowano z podziału roku na sezon letni i zimowy. Od 1 stycznia 2015 r. odpady biodegradowalne będą odbierane dwa razy w tygodniu (w zabudowie jednorodzinnej) lub raz w tygodniu (z nieruchomości kilku- i wielorodzinnych). Jeśli chodzi o tego typu odpady, to nowe prawo miejscowe zawęża też ich definicję do surowych części roślinnych. Zmiana ta powinna poprawić jakość segregacji odpadów biodegradowalnych.
 
Natomiast właściciele nieruchomości niezamieszkanych będą mieli możliwość wybrania jednej z czterech częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, dostosowanej do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.
 
Dodatkowo wprowadzono zapisy dotyczące oznakowania miejsca gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej oraz oznaczenia pojemników w zabudowie niezamieszkanej, pozwalającej na jednoznaczną identyfikację przypisanej do pojemnika nieruchomości.
 
Proponowane zmiany pozwolą zoptymalizować system odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 
Na podstawie: www.opole.pl
fot. www.morguefile.com
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu