Zmodernizowana sortownia odpadów

Zmodernizowana sortownia odpadów w Jarocinie

Spółka ZGO w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu (ZGO) podkreśla, że dysponuje jednym z najnowocześniejszych zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych w Polsce. Przedsiębiorstwo ciągle jednak poszukuje nowych rozwiązań, które pozwolą zwiększyć efektywność zakładu. Przez ostatnie pół roku, jarocińska spółka realizowała kolejną inwestycję, w wyniku której została zmodernizowana sortownia odpadów.

Zmodernizowana sortownia odpadów odzyska więcej surowców

Zmodernizowana sortownia odpadów, ZGO w Jarocinie ma teraz odzyskiwać 2-3 razy więcej surowców nadających się do ponownego wykorzystania niż dotychczas. Ma to znacznie poprawić uzyskiwane poziomy recyklingu. Zakład będzie przerabiać ok. 3 tony odpadów więcej na godzinę, co miesięcznie przełoży się na wzrost o 1250 ton. W konsekwencji roczna wydajność pracy sortowni ma wzrosnąć o 15000 ton, czyli o ok. 14%.

Jak zaznacza ZGO, efektem modernizacji ma być również umożliwienie efektywnego przetwarzania odpadów zbieranych w różnych systemach zbiórki, tj. zarówno jako odpady zmieszane, jak i zbierane selektywnie. Dzięki modernizacji instalacja uzyskała możliwość lepszego automatycznego rozdzielenia odpadów przestrzennych (tzw. 3D, np. butelki i puszki) wydzielonych przez separator balistyczny z mieszaniny tworzyw sztucznych. To z kolei ma spowodować wzrost odzysku tworzyw sztucznych typu 3D oraz redukcję kosztów jednostkowych sortowania tego typu materiałów. Mówiąc prościej: sortowane surowce będzie można podzielić na jeszcze bardziej szczegółowe rodzaje, np. opakowania PET będą wyodrębniane także z uwagi na kolor: biały, zielony czy niebieski.

Wprowadzone zmiany mają także wpłynąć na zwiększenie komfortu pracy i obsługi stanowisk. Teraz zakład będzie pracował na trzy zmiany, a zatrudnienie w nim znajdzie kolejnych 12 osób – obsada nowej czteroosobowej kabiny w systemie pracy trzyzmianowej. Dzięki rozmieszczeniu nowych ciągów technologicznych (zdublowanie ich) umożliwi pracę nawet w przypadku awarii.

Inwestycję, która kosztowała 10 mln zł zrealizowała firma Eggersmann.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZGO w Jarocinie

fot. ZGO w Jarocinie

reklama

reklama

reklama

reklama