Zmodernizowana instalacja

Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp. uruchomił zmodernizowaną instalację sortowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz rozbudowaną linię produkcji paliwa alternatywnego RDF.
 
Modernizacja i rozbudowa były elementami projektu pn.: „Rozbudowa i modernizacja Zakładu Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp. ul. Małyszyńska 180- Etap III”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi niespełna 21 mln zł, w tym kwota unijnego dofinansowania to niemal 9 mln zł.
 
Inwestycja, dzięki wdrożeniu technologii automatycznego sortowania, ma pomóc w znaczącej redukcji ilości odpadów deponowanych na składowisku i umożliwić dwukrotne zwiększenie odzysku surowców wtórnych.
 
fot. ZUO Gorzów Wlkp.

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu