Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi we Włocławku

O tym, że obowiązek wprowadzenia zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi na wszystkie gminy nałożyła Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – przypomniał Urząd Miasta Włocławek (UM). Magistrat zaznacza, że nowelizacja ustawy weszła w życie 6 września 2019 r., a zgodnie z jej przepisami, samorządy mają rok na wprowadzenie zmian. We Włocławku będą one obowiązywały od 1 kwietnia 2020 r. – informuje UM.

Włocławek wprowadza zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi od 1 kwietnia br.

Włocławski magistrat przypomina, że podczas sesji 3 marca 2020 r. Rada Miasta Włocławek podjęła pakiet uchwał regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi w tym mieście.

Jak wskazuje UM, do najistotniejszych zmian wprowadzonych uchwałami należy m.in. zmiana metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zmiana wysokości miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 kwietnia 2020 r. będzie obowiązywać metoda naliczania opłaty śmieciowej – „od osoby”. Jest ona obliczana jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, która wynosić będzie 28 zł miesięcznie od osoby.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami obowiązkowa stała się selektywna zbiórka odpadów komunalnych. I zgodnie z ustawą, zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi we Włocławku przewidują, że od 1 kwietnia br., mieszkańcy nie mają już możliwości zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Powinni jednak pamiętać, że skutkiem niedopełnienia obowiązku segregowania będzie konieczność zapłaty dwukrotności stawki podstawowej, tj. 56 zł miesięcznie od osoby.

Dodatkowo wprowadzone zostało zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Od 1 kwietnia 2020 r. właściciele zamieszkanych nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarują wykorzystywanie przydomowych kompostowników będą mogli wnosić opłaty w wysokości 4 zł miesięcznie od osoby niższe niż osoby niekompostujące bioodpadów.

Więcej informacji można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej https://www.zbierajselektywnie.pl/komunikat.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Włocławek

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama