Zmiany w gospodarowaniu odpadami

Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi w Legnicy

Od 1 stycznia przyszłego roku w Legnicy wejdą w życie nowe przepisy, wprowadzające zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Od tego momentu – jak zaznacza Urząd Miasta Legnica (UM) – każdy będzie miał obowiązek segregowania wytwarzanych odpadów. Zmianie ulegną również m.in. wysokość opłaty śmieciowej i liczba pojemników, do których będzie trzeba wyrzucać odpowiednio posegregowane odpady.

Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi następstwem modyfikacji przepisów

Na listopadowej sesji, radni miejscy zajmą się przygotowanymi projektami uchwał, które dotyczą m.in. zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica. Wynika to z konieczności dostosowania prawa miejscowego do nowych regulacji prawnych, które zawarte są w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. – Nowe przepisy zawarte w tych dokumentach wymuszają na samorządach konieczność wprowadzenia wielu zmian logistycznych i funkcjonalnych, które wiążą się także z ponoszeniem dodatkowych kosztów przez miasta i gminy – wyjaśnia Przemysław Rogowski, dyrektor Wydziału Środowiska i Gospodarowania Odpadami UM.

Najważniejsze zmiany w gospodarowaniu odpadami

Legnicki magistrat wskazuje, jakie będą najważniejsze zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Jako pierwszy element podaje fakt, że mieszkańcy nie będą wskazywać w deklaracjach, czy chcą segregować odpady, bowiem od 1 stycznia 2020 r. każda osoba – zarówno w nieruchomościach mieszkalnych, jak i w firmach – będzie miała obowiązek prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Za jej brak nakładana będzie podwyższona opłata w wysokości dwukrotnej wartości stawki podstawowej.

Odpady będą segregowane na pięć frakcji, a nie jak obecnie na trzy. Oznacza to, że pojawi się pięć pojemników:

– niebieski na papier, w tym tektury,

– żółty na metale i tworzywa sztuczne,

– zielony na szkło,

– brązowy na bioodpady,

– czarny, pomarańczowy lub niemalowany (ocynkowany) na odpady zmieszane.

Jak zaznacza UM, obecnie to właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia pojemników na odpady i ponoszenia kosztów ich dzierżawy. W projekcie nowej uchwały proponuje się, aby ten obowiązek przejęła na siebie gmina poprzez firmę, która wygra przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Dotyczy to nieruchomości zamieszkanych oraz mieszanych, gdzie są lokale mieszkalne i usługowe.

Kolejna zmiana to fakt, że właściciele nieruchomości jednorodzinnych mogą zadeklarować prowadzenie kompostownika. Oznacza to 3,50 zł mniej w opłacie śmieciowej miesięcznie dla każdego mieszkańca. Należy pamiętać, że od nowego roku bioodpady odbierane będą raz w tygodniu, przez cały rok.

Obecnie szkło jest zbierane w systemie gniazdowym w wybranych punktach w mieście lub workowym dla zabudowy jednorodzinnej. Od wejścia w życie zmiany w gospodarowaniu odpadamikomunalnymi każdy właściciel nieruchomości będzie musiał mieć pojemnik lub worek na szkło.

Ponadto działające na terenie miasta firmy będą mogły same podjąć decyzję, czy chcą uczestniczyć w gminnym systemie odbioru odpadów, bądź wybrać firmę, która odbierze od nich odpady.

Zmiana stawki opłaty śmieciowej

Za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaproponowana została stawka w wysokości 21,8 zł miesięcznie na mieszkańca. Zawiera ona w sobie m.in. koszty związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, dostarczeniem, wymianą i utrzymywaniem pojemników (lub worków), a także koszty zbiórek akcyjnych odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci. Ponadto stawka obejmuje koszty funkcjonowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów) i miejskich punktów zbierania elektroodpadów czy też likwidacji dzikich wysypisk.

Od początku uruchomienia nowego systemu gospodarowania odpadami w 2013 roku, utrzymywaliśmy stawkę na odbiór odpadów komunalnych na bardzo niskim poziomie. W lutym 2014 roku obniżyliśmy ją nawet z 13,70 zł za odpady segregowane do 9,70 zł. Była to jedna z najniższych stawek w Polsce. Teraz, przez zmiany ustawowe w prawie krajowym, jesteśmy zmuszeni do jej podniesienia. Bardzo długo pracowaliśmy nad tym, aby skalkulować ją na najniższym dla mieszkańców poziomie. Nadal, patrząc na to, co uchwalają inne miasta – jest to korzystna stawka. W niektórych miejscowościach stawka przekracza już 30 zł miesięcznie na mieszkańca – mówi Jadwiga Zienkiewicz, zastępca prezydenta miasta.

Legnicki magistrat zaznacza, iż wiele samorządów już w ubiegłym roku podniosło swoim mieszkańcom opłatę za wywóz śmieci, a teraz szykują się do kolejnych podwyżek. – My chcemy, aby legniczanie jak najmniej odczuli zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dlatego wprowadzenie większej stawki proponujemy dopiero od nowego roku. Wymusza to na nas wiele czynników, na które nie mamy wpływu. My na tym nie zarabiamy. Nadal jednak nasza stawka jest korzystna na tle innych miast, które już taką opłatę wprowadziły – dodaje wiceprezydent.

Zmiany w gospodarowaniu odpadami – co wpływa na podwyżki?

Magistrat podaje również jakie czynniki determinują podwyższenie stawki opłaty i wskazuje, że chodzi o koszty, jakie generuje wprowadzenie tzw. „rewolucji śmieciowej”. Są to m.in.: konieczność wyposażenia każdej nieruchomości w dodatkowe pojemniki lub worki, wzrost opłaty za składowanie odpadów (tzw. opłaty marszałkowskiej) ze 170 zł do 270 zł za tonę, wzrost opłaty za odbiór odpadów. Jak podaje UM, w 2014 r. opłata ta wynosiła 37 zł netto za tonę odpadów, w 2019 r. było to już 64,8 zł, a w 2020 r. prognozowany jest jej dalszy wzrost. Na podwyżkę wpływają również wyższe koszty zagospodarowania odpadów oraz funkcjonowania PSZOK-ów (w 2014 r. koszt ten wyniósł prawie 9 mln zł, a w 2020 r. kwota ta może przekroczyć 18 mln zł).

Kolejnym czynnikiem kosztotwórczym jest zakaz składowania frakcji wysokoenergetycznej (koszt przekazania tony tego typu odpadów do dalszego zagospodarowania to obecnie 450 zł). Podwyżkę determinuje także wzrost kosztów przyjęcia odpadów przez instalację komunalną. W 2014 r. np. koszt zagospodarowania tony odpadów niesegregowanych wynosił 265 zł, a w 2019 r. – 340 zł. na konieczność podniesienia stawek opłaty śmieciowej wpływ mają także coraz niższe ceny rynkowe surowców wtórnych odzyskanych z odpadów i sprzedawanych do ponownego przetworzenia.

Legnicki magistrat dodaje, że do powyższych czynników doliczyć trzeba także m.in. wzrost cen energii i paliw oraz rosnące koszty pracy.

Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na odbiór odpadów komunalnych, zapewnienie worków i pojemników oraz ich utrzymanie. Firma, która go wygra będzie wykonywała w mieście te czynności przez najbliższy rok – dodaje UM.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnica

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama