Zmiany w gospodarce odpadami w Krakowie

Zmiany w gospodarce odpadami w Krakowie

Potrzebne są zmiany w gospodarce odpadami w Krakowie, dlatego krakowski magistrat zaznacza, że do końca lutego trwają konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Krakowa w sprawie zmian w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Jednym z najważniejszych tematów poruszanych podczas spotkań jest metoda ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mieszkańcy mogą zapoznać się z czterema propozycjami naliczania stawek. Zmiany te są m.in. wynikiem nowych zasad gospodarowania odpadami, regulowanych przez prawo krajowe. Do udziału w konsultacjach zachęca Urząd Miasta Krakowa (UM).

Zmiany w gospodarce odpadami w Krakowie na etapie konsultacji społecznych

Magistrat wskazuje też, że w ramach konsultacji prowadzone są dyżury konsultacyjne oraz otwarte spotkanie z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Uwagi i opinie można składać za pomocą formularza konsultacyjnego do 29 lutego 2020 r. Szczegółowe informacje, formularz konsultacyjny oraz wytyczne dotyczące sposobów jego dostarczenia, można znaleźć na stronie internetowej dialogspoleczny.krakow.pl.

Jak zaznacza UM, zmiany, które wprowadził rząd i parlament powodują, że samorządy w Polsce zmuszone są zastosować inny niż do tej pory sposób naliczania opłat. – Decyzje, które czekają Kraków nie są podyktowane widzimisię władz miasta czy Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania, ale koniecznością wdrożenia prawa przyjętego na szczeblu centralnym. Ustawa wyraźnie precyzuje, że kwestia gospodarki śmieciowej nie może być dofinansowywana z budżetu miasta. Musi to być system zamknięty. Wszystkie koszty muszą być pokrywane z wpłat mieszkańców. Jeżeli tych wpłat nie będzie to system nie będzie działał tak jak powinien – powiedział Jacek Majchrowski, prezydent miasta.

Wyższe koszty i poziomy recyklingu

Krakowski magistrat wskazuje, że ustawa, która weszła w życie 6 września 2019 r., daje samorządom rok na dostosowanie się do nowych przepisów (do 6 września 2020 r.). Zgodnie z jej przepisami, wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani będą do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co spowoduje m.in. wyższe koszty transportu odpadów. W skali Krakowa to ponad 20 mln zł rocznie. Rosną też wymagania dotyczące poziomu recyklingu odpadów w gminach (40% w 2019 r., 50% w 2020 r. i 65% w 2035 r.), a za niedostosowanie się do przepisów gminy będą płacić kary.

Jak zaznacza UM, ustawodawca wskazał maksymalne wysokości opłat, jakie mogą ustalać gminy za pojemniki w nieruchomościach niezamieszkanych, co z kolei spowoduje mniejsze wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o ok. 20 mln zł rocznie. Oznacza to, że w każdej gminie w Polsce wzrosną koszty gospodarowania odpadami komunalnymi oraz spadną dochody, z których finansowane są gminne systemy gospodarki odpadami. Niekorzystna jest również sytuacja na rynku surowców wtórnych, gdzie do wielu odzyskanych już surowców trzeba dopłacać, aby zostały one przyjęte do dalszego przetworzenia.

Magistrat zaznacza również, że wydatki na funkcjonowanie systemu rosną z roku na rok. W 2018 r. pochłonęły w Krakowie ponad 197 mln zł, w 2019 – 226 mln zł, a szacunki na 2020 r. wskazują, że wyniosą one ok. 256 mln zł, czyli o ok. 15% więcej niż w roku poprzednim. Zgodnie z przepisami, system gospodarki odpadami musi się samofinansować i gmina nie może z własnego budżetu dopłacać do tego systemu. To wszystko powoduje, że konieczne są zmiany w gospodarce odpadami w Krakowie. W związku z tym zaproponowano kilka metod obliczania stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekty uchwał zostaną przedstawione Radzie Miasta Krakowa na sesji 26 lutego – dodaje UM.

Zmiany w gospodarce odpadami w Krakowie – co z „opłatą śmieciową”?

Zaproponowano cztery metody naliczania stawek za wywóz odpadów: od liczby osób zamieszkających dane gospodarstwo, od ilości zużytej wody, od gospodarstwa domowego i od powierzchni użytkowej (metrażu mieszkania). Magistrat podał również przykłady stawek przy proponowanych metodach naliczania nowych opłat.

W przypadku opłaty od osoby zaproponowano dwa warianty stawki, w wariancie pierwszym koszt miesięczny systemu na jedną osobę wynosi 29 zł, a w drugim stawka została uzależniona od rodzaju zabudowy, z której odbierane są odpady. W przypadku zabudowy jednorodzinnej stawka miałaby wynosić 36 zł od osoby, a w zabudowie wielorodzinnej – 27 zł. W przypadku opłaty od ilości zużytej wody stawka za 1 m3 wody to 8,1 zł, a w opłacie od gospodarstwa domowego w zabudowie jednorodzinnej to 59 zł i w zabudowie wielorodzinnej – 49 zł. Z kolei w przypadku opłaty uzależnionej od powierzchni mieszkalnej przygotowano dwa warianty. W pierwszym stawka za 1 m2 to 0,85 zł. Z kolei w wariancie drugim w tej metodzie wysokość stawki uzależniono od metrażu mieszkania. I tak, w przypadku mieszkań o powierzchni mniejszej niż 40 m2 to 0,97 zł, przy metrażu 40–80 m2 – 0,85 zł, 80–120 m2 – 0,65 zł i 0,01 zł przy powierzchni równej bądź większej od 120 m2. W przypadku gospodarstwa o powierzchni 45 m2 opłata wyniesie zatem: 0,97 zł x 40 + 0,85 x 5 = 43,05 zł. Natomiast w przypadku gospodarstwa o powierzchni 121 mopłata wyniesie: 0,97 zł x 40 + 0,85 x 40 + 0,65 zł x 40 + 1 x 0,01 zł = 98,81 zł.

Magistrat podaje również, dla porównania, obecnie obowiązujące stawki w Warszawie, które wynoszą, odpowiednio: 94 zł dla zabudowy jednorodzinnej i 65 zł dla zabudowy wielorodzinnej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Krakowa

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner portalu

reklama

reklama

reklama