Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi w kolejnych miastach

Ostatni czas obfituje w szereg zmian zachodzących w różnych aspektach systemu gospodarowania odpadami. Zmiany te dotyczą często zakresu selektywnego zbierania odpadów i wysokości stawek tzw. opłaty śmieciowej.

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi w Kielcach

Zmian w zakresie opłat nie unikną mieszkańcy stolic woj. świętokrzyskiego. Tam, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kielce z 19 grudnia 2019 r. od 1 kwietnia 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Urząd Miasta Kielce poinformował, że nowa wysokość stawki opłaty za jedną osobę z danej nieruchomości, w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wyniesie 14 zł. Natomiast w przypadku, gdy odpady nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość wyniesie 28 zł.

Jak zapowiedział kielecki magistrat, o wysokości opłaty obowiązującej od 1 kwietnia 2020 r. mieszkańcy zostaną poinformowani w zawiadomieniu o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a za pierwszy kwartał 2020 r. mieszkańcy wnoszą opłatę w dotychczasowej wysokości.

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi w Legnicy

Z kolei Urząd Miasta Legnica (UM) poinformował, że w następstwie sugestii wojewody dolnośląskiego Rada Miejska Legnica wprowadziła zmiany do uchwał związanych z segregacją odpadów.

W wyniku tych zmian rozszerzony został asortyment odpadów, jakie będą przyjmowane w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-i) w Legnicy. Chodzi o niektóre części samochodowe, np. akumulatory albo klocki bądź tarcze hamulcowe. Do PSZOK-ów powinny także trafiać odpady z domowego stosowania igieł i strzykawek medycznych oraz odzież, która nie może być wyrzucana do żółtych pojemników – dodaje UM. Jednocześnie legnicki magistrat podkreśla, że w PSZOK-ach nie będą przyjmowane odpady zmieszane, odpady budowlane zmieszane z innymi frakcjami oraz padłe zwierzęta.

Na podstawie www.um.kielce.pl i informacji nadesłanej przez UM Legnica

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama