BDO

Rada Ministrów przyjęła propozycję zmian dotyczących BDO

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM) poinformowała, że Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Projekt nowelizacji został przedłożony przez ministra środowiska.

Według informacji podanej przez KPRM, projekt ustawy doprecyzowuje przepisy dotyczące elektronicznej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. W skrócie baza jest określana jako Baza Danych o Odpadach bądź BDO.

Projekt nowelizacji przepisów dotyczących BDO przyjęty przez KPRM

Jak podaje KPRM, w projekcie nowelizacji ustawy zaproponowano dostosowanie reguły wydatkowej do zmienionego harmonogramu prac nad BDO. Proponowane przepisy przewidują także by zawiadomienie marszałka województwa o aktywacji konta w rejestrze oraz o nadanym loginie i haśle do systemu odbywało się drogą elektroniczną.

Projekt ma także doprecyzować przepisy w taki sposób, że od 1 stycznia 2020 r. prowadzenie ewidencji odpadów odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie. Ma to być dokonywane za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

W projektowanej nowelizacji przepisów zaproponowano również ułatwienia dla przedsiębiorców. Mają one polegać na zniesieniu obowiązku dołączania oryginałów niektórych dokumentów do wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Oryginały będą mogły być zastępowane kopiami.

Nowelizacja ma także wprowadzić możliwość elektronicznego przekazywania przez BDO dokumentów potwierdzających zbieranie, odzysk oraz recykling odpadów opakowaniowych. Dotyczyłoby to także odpadów powstałych z olejów smarowych i opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Także zużyte baterie i akumulatory miałyby być objęte tą zmianą.

Nowe przepisy, z wyjątkiem niektórych artykułów, miałyby wejść w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Na podstawie www.premier.gov.pl

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama