Zmiany przepisów

Zmiany przepisów w związku z epidemią SARS-CoV-2

Ministerstwo Klimatu (MK) poinformowało, że w odpowiedzi na obecną sytuację epidemiczną, zaproponowało rozwiązania, które mają pomóc w różnych sektorach gospodarki.

Zmiany przepisów w gospodarowaniu odpadami medycznymi

W zakresie gospodarowania odpadami, zmiany w szczególności dotyczą odpadów medycznych o właściwościach zakaźnych, które powstają w czasie występowania w Polsce zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Według MK, przepisy ustawy mają być stosowane wówczas, gdy np. istniejące instalacje do zagospodarowania odpadów, nie będą miały możliwości ich przetwarzania. Dzięki zaproponowanym zmianom, w przypadku gdy w danym województwie wystąpią problemy z możliwością unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych w uprawnionych do tego spalarniach, wojewoda będzie mógł wydać polecenie przetworzenia takich odpadów w innych instalacjach, mających techniczne możliwości bezpiecznego ich zagospodarowania.

Zaproponowane rozwiązania prawne odnoszą się również do gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi w czasie epidemii w domach, bowiem także w ich przypadku wojewoda będzie mógł podjąć odpowiednie działania.

Przygotowaliśmy propozycje przepisów w zakresie gospodarki odpadami, które odpowiadają obecnym potrzebom branży. Zależy nam, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, którzy mogą mieć styczność z tego typu odpadami, stąd propozycje konkretnych rozwiązań – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu.

Zmiany przepisów – więcej czasu dla inwestorów w OZE

Zmiany mają zostać wprowadzone również w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Propozycje przygotowane przez MK mają dać możliwość wydłużenia terminów dla inwestorów, których oferty wygrały aukcje w latach ubiegłych. Przepis dotyczy zarówno sprzedaży po raz pierwszy energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego, jak i maksymalnego wieku urządzeń wchodzących w skład danej instalacji. Rozwiązanie to będzie stosowane w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od wytwórcy, tzw. wystąpienia siły wyższej – tłumaczy resort.

Analogiczna regulacja została zaproponowana dla wytwórców korzystających z systemów feed-in tariff (FiT) oraz feed-in premium (FiP), adresowanych do określonych mocowo instalacji OZE, wykorzystujących hydroenergię, biogaz i biogaz rolniczy – dodaje MK.

Przygotowaliśmy propozycje przepisów, które stanowią odpowiedź na możliwe wystąpienie niezależnych od wytwórców niedoborów towarów czy opóźnienia dostaw komponentów niezbędnych dla realizacji procesów modernizacji lub inwestycyjnych w sektorze energetyki odnawialnej – zaznaczył szef resortu klimatu.

Zmiany przepisów – wydłużenie terminów na opracowanie programów ochrony powietrza

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii nie ma obecnie możliwości przeprowadzenia przez zarządy województw konsultacji społecznych, w tym spotkań z mieszkańcami gmin objętych programem ochrony powietrza – zaznacza MK i dodaje, że w związku z tym zaproponowano również zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, które mają na celu wydłużenie terminów związanych z opracowywaniem programów ochrony powietrza.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama