Zmiana posiadanych decyzji odpadowych

Zmiana posiadanych decyzji odpadowych

Ministerstwo Klimatu (MK) przypomina o obowiązku złożenia wniosku o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami. Jak wskazuje MK, obowiązek ten wynika z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. Oznacza to, że zmiana posiadanych decyzji odpadowych dotyczy przedsiębiorców, którzy chcą kontynuować swoją działalność, w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów. Muszą oni do 5 marca br. złożyć wnioski o zmianę posiadanych zezwoleń lub pozwoleń.

Zmiana posiadanych decyzji odpadowych – objaśnienia Ministerstwa Klimatu

Przypominamy że 5 marca 2020 r. mija termin złożenia wniosków o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, które wynikają z nowelizacji ustawy o odpadach. Wnioski, które zostały złożone w terminie, ale zawierają braki formalne, będą mogły zostać uzupełnione w terminie wskazanym przez właściwy organ ochrony środowiska, np. marszałka województwa – podkreśla Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu.

Ministerstwo wskazuje, że wspomniany termin nie odnosi się do obowiązku uzyskania zmiany decyzji odpadowych, lecz do złożenia w terminie do 5 marca br., wniosku o zmianę posiadanej decyzji.

Zgodnie z objaśnieniem prawnym Ministra Klimatu, gdy wniosek zawierający braki formalne został złożony przed upływem ustawowego terminu, decyzja w zakresie gospodarowania odpadami nie wygasa po upływie 5 marca 2020 r., jeżeli wniosek ten zostanie uzupełniony zgodnie przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego. Przygotowane przez Ministerstwo Klimatu objaśnienia prawne mają na celu ustabilizowanie i tworzenie przyjaznego prawa, które ułatwiają stosowanie go w praktyce – tłumaczy wiceminister Ozdoba.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny

reklama

partner medialny

reklama