opłaty za odbiór śmieci

Zmiana opłaty za odbiór śmieci w Katowicach

Znaczący wzrost cen paliwa, energii oraz płacy minimalnej, a także konieczność spełnienia wyższych wymogów recyklingowych narzuconych przez przepisy Unii Europejskiej (UE) oraz podwyższenie stawek tzw. opłaty marszałkowskiej, a ponadto szereg nowych przepisów (dotyczących standardów bezpieczeństwa, elektromobilności i kontroli wizyjnej składowisk oraz miejsc magazynowania odpadów) – to pięć najważniejszych powodów wpływających na podwyżkę kwoty, jaką katowiczanie zapłacą za odbiór śmieci.

Katowice: będą nowe stawki opłaty za odbiór śmieci

Jak podaje Urząd Miasta Katowice (UM), nowe stawka wyniesie 21,30 zł za odpady zbierane selektywnie, a w przypadku braku segregacji odpadów, która jest obowiązkiem nałożonym przez ustawodawcę, opłata zostanie podwyższona do 42,60 zł. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. magistrat dodaje, że to pierwsza od 6 lat zmiana tej opłaty. Podobne zmiany od zeszłego roku są wprowadzane w wielu miejscowościach w całej Polsce – w tym w woj. śląskim – dodają katowiccy urzędnicy.

31 października na Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice pojawił się projekt uchwały „w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty”. W kolejnych tygodniach uchwała trafi pod obrady Komisji Infrastruktury i Środowiska i Komisji Budżetu Miasta, a następnie będzie głosowana podczas sesji Rady Miasta – informuje UM.

Nowe stawki opłaty za odbiór śmieci po 6 latach

– Pomimo systematycznego wzrostu kosztów obsługi systemu gospodarki śmieciowej, przy jednoczesnym rozszerzeniu zakresu świadczonych usług, przez ostatnie 6 lat, dzięki optymalizowaniu naszych działań, udawało się nam uniknąć podwyżek. Niestety, ze względu na niezależne od nas czynniki zewnętrzne związane ze znaczącym wzrostem kosztów, nie jest to już dłużej możliwe – podkreśla Mariusz Skiba, wiceprezydent Katowic. – Zgodnie z wymogami prawa opłaty za gospodarowanie odpadami mogą być wykorzystane wyłącznie na ten cel. Równocześnie system powinien się bilansować, co oznacza, że koszty nie mogą być wyższe od uzyskiwanych z tego tytułu dochodów, a ewentualny deficyt pokrywany jest innymi źródłami dochodów. Wzrost opłat za gospodarowanie odpadami to kwestia, z którą mierzą się w tej chwili wszystkie samorządy w Polsce. Decyzja o podwyżce nie jest łatwa, ale nie możemy dłużej zwlekać. Poprzedziliśmy ją drobiazgowymi wyliczeniami i analizami. Chcemy, aby system przetwarzania odpadów w Katowicach, który jest jednym z najnowocześniejszych w kraju, nadal tak dobrze działał. Szereg przykładów, także z zagranicy pokazuje, że nieodpowiedzialne decyzje w kwestii gospodarki odpadami przynoszą złe konsekwencje. Jednocześnie informuję, że w związku z wprowadzaniem nowych stawek osoby najmniej zamożne będą mogły się ubiegać o zwiększenie dodatku mieszkaniowego – dodaje wiceprezydent.

Zmiana opłaty za odbiór śmieci – pięć głównych przyczyn

Katowicki magistrat wskazuje pięć głównych powodów zmiany opłaty za odbiór śmieci w mieście, które to są czynnikami zewnętrznymi. Należy do nich wzrost kosztów energii i kosztów paliwa. Tylko w tym roku opłata za energię elektryczną, jaką uiszcza Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej wzrosła o 59%, a ceny oleju napędowego w przedziale czasowym 2013-2019 wzrosły o ok. 34%.

Na zmianę opłaty śmieciowej wpływa także wzrost – o 41% w porównaniu z rokiem 2013 płacy minimalnej, w dodatku z prognozowanymi wzrostami w latach kolejnych.

Również podwyższenie standardów, m.in. recyklingowych wynikających z rozporządzeń UE wpływa na zmianę opłaty śmieciowej. Katowicki UM podaje, że w ciągu 6 lat dzięki powiększeniu m.in. taboru, zatrudnienia czy liczby pojemników do selektywnej zbiórki, poziom segregacji śmieci w Katowicach wzrósł aż o 22 punkty procentowe. Obecnie wymagany poziom recyclingu wynosi 40%, a w 2020 r. UE wymaga już 50% recyklingu, co oznacza konieczność poniesienia kolejnych nakładów m.in. na zatrudnienie i infrastrukturę.

Za konieczność zmiany opłaty śmieciowej odpowiada także wzrost stawek tzw. opłaty marszałkowskiej, czyli opłat za korzystanie ze środowiska, jakie pobiera urząd marszałkowski. Na przykład w przypadku tzw. stabilizatu, w okresie 2013 – 2020 stawka ta wzrosła aż o 630%, a w przypadku tzw. pozostałości o 139%. Ostatnim czynnikiem kosztotwórczym, wskazanym przez UM są zmiany prawnegenerujące dodatkowe wydatki. Chodzi o regulacje dotyczące bezpieczeństwa, a także o przepisy związane z wymaganym udziałem pojazdów elektrycznych lub gazowych we flocie oraz o wymogi dotyczące kontroli wizyjnej.

Podwyżka opłat za odbiór śmieci to konieczność

Podwyżek opłat za odbiór śmiecidokonało już wiele górnośląskich i zagłębiowskich miast. W zdecydowanej większości przypadków nowe ceny są zbliżone do stawek katowickich – dopowiada magistrat.

– Polskie Miasta nie chcą podwyższać opłat za śmieci. To niestety konieczność, która nie wynika z apetytów, czy chęci zarobku. To oczywiste, że władzom samorządowym nie jest w smak nadmierne obciążanie mieszkańców, ale system musi się bilansować, nie ma po prostu innego wyjścia – komentuje Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Katowice

fot. UM Katowice

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu