Zmiana decyzji odpadowych

Zmiana decyzji odpadowych – UMWP czeka na kompletne wnioski

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (UMWP) przypomina, że 5 września br. upływa termin na złożenie kompletnego wniosku o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami. Chodzi o decyzje, które uwzględniają zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Zmiana decyzji odpadowych – coraz mniej czasu!

Jednocześnie UMWP podkreśla, że za kompletny uważa się wniosek sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w art. 14 ust. 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 1592).

Warto przypomnieć (o czym pisaliśmy także na stronach portalu sozosfera.pl), co podkreśla także urząd marszałkowski, że w przypadku przedłożenia wniosku nie spełniającego wymagań, o których mowa w ww. ustawie w terminie do 5 września br. określone zezwolenia wygasają. Dotyczy to zezwoleń na zbieranie i na przetwarzanie odpadów, a także zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Wspomniana sytuacja obejmuje także pozwoleń na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów.

Dlatego UMWP zachęca by przedsiębiorcy w jak najszybszym terminie przedkładali wnioski o dostosowanie posiadanych pozwoleń/zezwoleń do nowych wymogów prawa. Chodzi o umożliwienie organowi sprawdzenia kompletności wniosku przed upływem wspomnianego terminu granicznego. Dla przypomnienia chodzi o 5 września br.

Na podstawie www.wrotapodlasia.pl

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

reklama