Centrum Zielonej Transformacji w Opolu zostanie rozbudowane

Instalacja realizowana przez Zakład Komunalny w Opolu (ZK) pozwoli na przekształcanie odpadów z wytworzeniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. W Centrum Zielonej Transformacji w Opolu corocznie zagospodarowanych zostanie 17800 ton odpadów pochodzących z odpadów komunalnych. Zainstalowana moc wyniesie 7,25 MW (w tym cieplna 7 MWt oraz moc elektryczna – 0,25 MWe). Łączny koszt projektu wynosi ponad 169,1 mln zł. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) sfinansuje 100% kosztów kwalifikowanych, a wyniosą one powyżej 130,2 mln zł. Środki przyznane przez NFOŚiGW to dotacja (ponad 65,1 mln zł) i pożyczka (przekracza 65,1 mln zł).

Centrum Zielonej Transformacji to krok w kierunku zrównoważonego rozwoju

– W Polsce produkujemy ok. 14,5 mln ton odpadów komunalnych. Natomiast z tego 4,5 mln ton nie nadaje się do recyklingu. Skoro nie wszystkie odpady nadają się do powtórnego wykorzystania, uzasadnione i potrzebne jest ich energetyczne wykorzystanie jako paliwa w instalacjach termicznego przekształcaniaDzisiejsze wydarzenie jest istotne zarówno dla Opola, jak i dla jego okolic i może być inspiracją dla innych samorządów, jak organizować w sposób racjonalny gospodarkę odpadami. Aktualna sytuacja geopolityczna wpływa w sposób istotny na ceny i dostępność surowców energetycznych, podczas gdy frakcja energetyczna odpadów stanowi surowiec dostępny lokalnie. Dzięki czemu mieszkańcy nie muszą odczuwać skutków rosnących opłat za ciepło i gospodarowanie odpadami – stwierdził Dominik Bąk, zastępca prezesa NFOŚiGW.

Według NFOŚiGW, podjęte przedsięwzięcie to integralny komponent budowanego konsekwentnie w Opolu kompletnego systemu zdolnego do zagospodarowania wszystkich powstających odpadów. System ten ma wykorzystywać cały potencjał odpadów bez nadmiernego obciążania mieszkańców. Miarą bezpośredniego, korzystnego oddziaływania na środowisko będzie ograniczenie masy składowanych odpadów o ponad 12 tys. ton rocznie – poinformował NFOŚiGW.

Jakie będą korzyści dla mieszkańców?

Fundusz podkreślił, że Centrum Zielonej Transformacji wpłynie korzystnie na podniesienie bezpieczeństwa energetycznego systemu ciepłowniczego Opola i stabilizację cen ciepła. Produkowane ciepło pozwoli zaspokoić 75% potrzeb w okresie letnim w podstawie i 10% w ujęciu rocznym. Lokalne wykorzystanie pre-RDF i RDF oprócz korzyści ekonomicznych ma wpłynąć także na ograniczenie transportu kołowego, nawet o 600 samochodów ciężarowych rocznie. Zaletą będzie także zapewnienie stabilizacji kosztów gospodarki odpadowej Opola i gwarancja uniezależnienia się od problemów krajowych. W tym, według przeprowadzonych analiz, instalacja pozwoli na utrzymanie, a w optymistycznych prognozach – obniżenie cen odbioru odpadów od mieszkańców Opola. Ważna będzie również stabilizacja cen produkcji ciepła.

Umowa na realizację tego projektu została podpisana 25 października 2023 r. w Opolu. Zawarli ją NFOŚiGW, reprezentowany przez Dominika Bąka i ZK, reprezentowany przez Patryka Stasiaka, prezesa, Małgorzatę Rabiegę, wiceprezesa, i Katarzynę Oborską-Marciniak – wiceprezesa Zarządu.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu