Zhermetyzowanie placu dojrzewania

Zhermetyzowanie placu dojrzewania – ruszyły prace budowlane

Ruszyły prace budowlane mające na celu zhermetyzowanie placu dojrzewania w Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów (ZOiUO) należącym do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach (MPGK). Jest to ostatni etap kompletnej hermetyzacji procesu stabilizacji odpadów biodegradowalnych – podkreśla Urząd Miasta Katowice (UM).

Wykonawca ma 12 miesięcy na zhermetyzowanie placu dojrzewania

Jak podaje magistrat, wykonawcą inwestycji jest firma AK Nova z Poznania. Zgodnie z pierwotnym planem, poznańska spółka ma 12 miesięcy na realizację kontraktu. W ramach przedsięwzięcia zostanie wybudowana hala z bioreaktorami o łącznej powierzchni 5000 m2, oczyszczalnia odcieków oraz zespół urządzeń oczyszczających powietrze.

Zhermetyzowanie placu dojrzewania

Postęp prac jest na bieżąco monitorowany, w oparciu o ustalony w drodze przetargu harmonogram. Zdajemy sobie sprawę, że prowadzenie inwestycji w czasie pandemii to wyzwanie i może to odbić się na ostatecznym terminie zakończenia prac, ale będziemy robić wszystko, aby zminimalizować wpływ tego czynnika – mówi Robert Potucha, wiceprezes MPGK.

Zhermetyzowanie placu dojrzewania zapewni hala z bioreaktorami

Jak zaznacza UM, hala zostanie wybudowana zgodnie ze standardami obowiązującymi dla tego rodzaju obiektów. Jej konstrukcja będzie stalowa, natomiast odpad (stabilizat) zamiast na placu, będzie dojrzewał przez okres 3 tygodni w dziesięciu żelbetowych i szczelnie zamykanych tunelach – bioreaktorach. Odpad będzie tam intensywnie napowietrzany i nawadniany oczyszczonymi odciekami. Budynek zostanie także wyposażony w profesjonalny system wentylacji, płuczki wodne i chemiczne, w których będzie oczyszczane powietrze oraz wieloetapowy układ oczyszczania odcieków technologicznych, pozwalający ponownie wykorzystać odzyskaną wodę do procesu. W wyniku inwestycji cały proces biologicznego przetwarzania zostanie zamknięty w jednym, szczelnym kompleksie budowlanym. Całość procesów będzie w pełni zautomatyzowana, a odpady będą transportowane pomiędzy poszczególnymi etapami technologicznymi za pomocą ładowarek.

Drugi tego typu projekt w kraju

Według magistratu, tego typu rozwiązanie zaliczane jest do najkorzystniejszych i najbezpieczniejszych dla środowiska przyrodniczego. Miejscy urzędnicy podkreślają także, że przedsięwzięcie mające na celu zhermetyzowanie placu dojrzewania to jedna z najnowocześniejszych tego typu inwestycji w Polsce. – Pełna hermetyzacja procesu biologicznego w naszym zakładzie jest zaledwie drugim tego typu projektem, realizowanym w naszym województwie. Także na terenie kraju, w branży gospodarki komunalnej tak nowatorskich rozwiązań, o takim poziomie technologicznym, jest jeszcze niewiele. Co najważniejsze, takie rozwiązanie spełnia konkluzje BAT (najlepsza dostępna technika) wprowadzone w branży decyzją Komisji UE – wyjaśnia wiceprezes Potucha.

Zhermetyzowanie placu dojrzewania to kolejny etap modernizacji ZOiUO

Inwestycja jest kolejnym etapem modernizacji zakładu, w ramach której, m.in. częściowo już zhermetyzowano proces biologicznego przetwarzania odpadów – dodaje UM. Decyzja o jej realizacji wynika z dążenia do zapewnienia jak najlepszych warunków prowadzenia działalności zakładu i dbania o jakość wszystkich elementów otaczającego środowiska przyrodniczego, a także wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców, zwracających uwagę na pojawiające się w tej okolicy uciążliwości zapachowe. Jednocześnie, także w tym miesiącu, Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, uznał po przeprowadzonym szczegółowym postępowaniu, że działalność zakładu przy ul. Milowickiej nie powoduje zagrożeń, ani nie prowadzi do pogorszenia środowiska. Pomiary przeprowadzone przez organ ochrony środowiska wykazały, że w sąsiedztwie zakładu nie odnotowano przekroczeń istniejących wartości substancji uciążliwych w powietrzu względem wielkości określonych odpowiednimi przepisami czy normami – dodaje UM.

Wyznaczyć standardy dla okolicznych zakładów

Katowickie MPGK uwzględnia oczekiwania strony społecznej i kontynuuje inwestycję, po ukończeniu której proces przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych będzie całkowicie zhermetyzowany. Przedstawiciele MPGK wierzą, że inwestycja będzie wyznaczała standardy dla innych znajdujących się w okolicy zakładów – podsumowuje magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. i rys. UM Katowice

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama