Zainwestuje w rozbudowę kolejne środki

ZGO zainwestuje w rozbudowę kolejne środki

Zakład zagospodarowania odpadów w Jarocinie będzie nowocześniejszy – zapewnia spółka ZGO – Wielkopolskie Centrum Recyklingu (ZGO), która zainwestuje w rozbudowę kolejne środki, w kwocie ponad 60 mln. zł. Jak zaznacza ZGO, aż 40 mln. zł z tej kwoty stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej (UE).

Duża część pozyskanej dotacji zostanie zainwestowana w nową infrastrukturę pozwalającą odzyskiwać jeszcze większe ilości energii z bioodpadów – informuje ZGO i podkreśla, że odnotowała już sukcesy w tej dziedzinie. W 2020 r. Zakład wyprodukował 3759 MWh energii elektrycznej z kogeneracji. Teraz tej energii będzie można produkować jeszcze więcej, dzięki pozyskanym środkom, które wzmocnią inicjatywy prowadzące do dalszego rozwoju instalacji.

Zainwestuje w rozbudowę kolejne środki – co zostanie zrealizowane?

Jak wskazuje ZGO, w ramach tych działań rozbudowana zostanie instalacja do kompostownia bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz innych odpadów ulegających biodegradacji. Powiększona zostanie także kompostownia odpadów oraz place kompostowe. Zakład wzbogaci się również o drugi fermenter do przetwarzania odpadów biodegradowalnych. Powstanie także nowy agregat kogeneracyjny, a modernizacji i rozbudowie poddana zostanie również stacja transformatorowa. Projektem objęto też budowę nowej wagi najazdowej wraz ze zbiornikiem przeznaczonym do magazynowania biogazu o pojemności 1000 m3. Pozyskane środki zainwestowane zostaną także w budowę placu do przerobu odpadów budowalnych oraz rozbudowę podczyszczalni ścieków.

Poprzez ciągły rozwój naszej spółki staramy się, aby każdy odpad został odpowiednio przetworzony i ponownie wykorzystany. Wiemy, że tylko poprzez rozwój możemy osiągnąć zamierzone efekty ekologiczne – zauważa Witosław Gibasiewicz, prezes ZGO.

ZGO w Jarocinie zainwestuje w rozbudowę kolejne środki, w tym z UE

Dotacja w wysokości niemal 39,97 mln zł netto pozyskana przez ZGO pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Dodatkowo jarocińska spółka ma otrzymać pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości ok. 20 mln. zł netto, a wartość całej inwestycja ma wynieść ponad 60 mln. zł netto.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. ZGO – Wielkopolskie Centrum Recyklingu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu