planuje PSZOK-i

ZCG MG-6 planuje PSZOK-i

Dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-i), osiem gniazd pojemników półpodziemnych i gniazdo pojemników podziemnych w Gorzowie oraz po jednym PSZOK-u i estetyczne obudowy dla gniazd pojemników ustawionych w przestrzeni publicznej w ościennych gminach – to główne założenia projektu, w ramach którego Związek Celowy Gmin MG-6 (ZCG) wnioskuje o ponad 4,4 mln zł unijnej dotacji – poinformował Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. (UM).

Całkowita wartość projektu to ponad 7,4 mln zł, a szanse na pozyskanie wsparcia oceniane są jako bardzo duże.

Związek gmin planuje PSZOK-i i gniazda pojemników

Gorzowski UM wraz z ZCG informują, że końcem października zakończył się nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura, Działania 4.2 Gospodarka odpadami (Typ I – Wsparcie inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w oparciu o Aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z Planem inwestycyjnym w zakresie odpadów komunalnych). W naborze tym wpłynęły trzy projekty, których wartość dofinansowania nie przekracza zaplanowanej alokacji. Obecnie trwa ocena formalna wniosków. Instytucja Zarządzająca planuje zakończyć procedurę oceny projektów jeszcze w tym roku.

W ramach projektu w Gorzowie powstaną dwa PSZOK-i, osiem gniazd pojemników półpodziemnych i gniazdo pojemników podziemnych. Z kolei w sąsiednich gminach należących do związku powstaną po jednym PSZOK-u oraz estetyczne obudowy gniazd pojemników ustawionych w przestrzeni publicznej (w sumie będzie to 40 gniazd).

Jak wskazuje magistrat, realizację projektu zaplanowano na lata 2020-2022. Celem przedsięwzięcia jest przede wszystkim zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych do składowania oraz stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami. Inwestycja ma zapewnić mieszkańcom infrastrukturę niezbędną do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, a także zwiększyć udział odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do całej masy zebranych odpadów komunalnych na terenach wskazanych gmin.

PSZOK-i przyjmą m.in. odpady do ponownego użycia i naprawy

Warto zaznaczyć, że poza selektywnie zbieranymi odpadami komunalnymi, do PSZOK-ów mieszkańcy będą mogli przynieść odpady i przedmioty nadające się do ponownego użycia. Część z nich, niewymagająca napraw, przekazywana będzie zainteresowanym mieszkańcom. Z kolei odpady wymagające naprawy poddawane będą procesowi przygotowania do ponownego użycia. W wyniku reparacji przywracane im będą wartości użytkowe. Jak wskazuje UM, opcja naprawy ma dotyczyć przede wszystkim odpadów wielkogabarytowych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Gorzowa Wlkp.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

partner portalu

reklama

reklama

reklama

 

reklama