zbiorniki z niebezpiecznymi substancjami

Inspektorzy ujawnili zbiorniki z niebezpiecznymi substancjami

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (WIOŚ) poinformował, że jego inspektorzy ujawnili zbiorniki z niebezpiecznymi substancjami. Przypuszcza się, że mogą znajdować się w nich substancje żrące i palne.

Inspektorzy potwierdzili informację o zbiornikach z niebezpiecznymi substancjami

Informację o zbiornikach, które mogą zawierać ww. substancje, zagrażające środowisku WIOŚ w Warszawie otrzymał 15 lutego 2023 r. Tego samego dnia pracownicy WIOŚ-u w miejscowości Piskornia (gm. Pokrzywnica), przeprowadzili stosowne czynności. Podstawę dla nich stanowił art. 10b ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.

W wyniku podjętych działań, na terenie nieruchomości oddalonej od najbliższych zabudowań o ok. 1 km, ujawniono 10 pojemników o pojemności 20 l każdy. Zostały one porzucone przez nieznanego sprawcę. Zbiorniki te mogą zawierać substancje żrące, palne i niebezpieczne. Jak zaznacza WIOŚ, wskazuje na to treść częściowo czytelnych etykiet, którymi są opatrzone. Zawierają one takie nazwy środków chemicznych, jak: aminomethane W40, methylbenzene sol. C24. Znalezione pojemniki były szczelne i nie stwierdzono śladów wycieków. Na miejscu zdarzenia obecne były także Policja oraz Państwowa Straż Pożarna.

Inspektorzy WIOŚ-u w Warszawie sporządzili protokół oględzin oraz dokumentację fotograficzną z miejsca zdarzenia. Złożyli także zawiadomienie do Policji o możliwości popełnienia przestępstwa. Chodzi o naruszenie art. 183 §5a Kodeksu karnego, tj. porzucenie odpadów niebezpiecznych w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania lub magazynowania.

Miejsce porzucenia odpadów zostało zabezpieczone przez pracowników Urzędu Gminy Pokrzywnica i objęte dozorem Policji.

Badania celem identyfikacji substancji w zbiornikach

Dalsze działania WIOŚ w Warszawie polegać będą m.in. na zleceniu badań laboratoryjnych do Centralnego Laboratorium Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Celem badań laboratoryjnych jest identyfikacja substancji znajdujących się w porzuconych zbiornikach.

Na podstawie www.wios.warszawa.pl

fot. WIOŚ w Warszawie

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu