zbiórki zużytego sprzętu

Akcja zbiórki zużytego sprzętu, baterii i makulatury ze wsparciem!

16 marca br. firma ASEKOL PL wspierała – występując w roli partnera – akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii oraz makulatury. Wydarzenie, odbyło się pod tytułem „Kwiaty za Odpady”, a jego organizatorem był Urząd Miejski w Kartuzach.

Propagowanie recyklingu i zachęcanie do selektywnej zbiórki

zbiórki zużytego sprzętu

Akcja odbywała się w godzinach 9:00-14:00 w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kartuzach. Głównym celem wydarzenia było propagowanie wśród lokalnej społeczności recyklingu oraz zachęcanie mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów.

Uczestnicy, którzy dostarczyli zużyty sprzęt, baterie oraz makulaturę, zostali nagrodzeni kwiatkami w doniczkach. Za każde 2 kg elektroodpadów, makulatury lub 1 kg baterii, mieszkańcy gminy otrzymywali 10 sztuk wiosennych bratków. Ta prosta forma nagradzania lokalnej społeczności za zaangażowanie w zbiórkę odpadów i ich przekazanie do przetworzenia miała na celu zachęcenie mieszkańców Kartuz do aktywnego udziału w dbaniu o środowisko.

Jak przekazała firma ASEKOL, zbiórka cieszyła się sporym zainteresowaniem. W trakcie akcji zebrano łącznie 3,5 tony zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 500 kg baterii.

Akcja zbiórki zużytego sprzętu z pełnym poparciem firmy ASEKOL PL

Podczas zbiórki spółkę ASEKOL PL reprezentował Krzysztof Materzok, menedżer ds. kluczowych klientów, który aktywnie wspierał inicjatywę. Firma podkreśliła przy okazji, że jako partner wydarzenia, kolejny raz udowodniła swoje zaangażowanie w budowanie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności. – W pełni popieraliśmy cel akcji i wspieraliśmy jej realizację – powiedział Krzysztof Materzok, podsumowując udział firmy w akcji zorganizowanej przez kartuski magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 2 x ASEKOL PL

Informacja opublikowana w ramach współpracy z firmą Asekol PL Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego i Organizacja Odzysku Opakowań S.A. – Partnerem portalu

Czyste Sołectwo

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu