Zbiórka odpadów

Zbiórka odpadów. Zmiany we Włocławku

Wydział Gospodarki Miejskiej włocławskiego magistratu poinformował, że wkrótce (od 1 lutego 2018 r.) zmienią się zasady zbierania odpadów w mieście.

Zmiany zasad zbierania dotyczyć będą wybranych frakcji odpadów komunalnych.

Obecnie w mieście odpady zbierane są w systemie dwupojemnikowym, czyli w podziale na odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone (tzw. „mokre”) oraz pozostałe odpady komunalne (tzw. „suche”).

Jak zaznacza magistrat od tej reguły są pewne wyjątki. Dotyczą one przeterminowanych lekarstw, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także mebli oraz odpadów wielkogabarytowych, rozbiórkowych i opon. Tego rodzaju odpady należy dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK-u). Dodatkowo na terenie miasta ustawione są ogólnodostępne pojemniki tzw. „gniazda”, do których można wrzucać papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło.

Zbiórka odpadów – nowe zasady od lutego 2018 r.

Od 1 lutego 2018 r. włocławianie powinni być jednak gotowi na zmiany. Wynikają one z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z nim, na terenie Włocławka obowiązywać będzie wymóg selektywnego zbierania pięciu frakcji odpadów z podziałem na: papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz zmieszane odpady komunalne.

Powyższe frakcje odpadów w zabudowie jednorodzinnej będą zbierane w pojemnikach i workach o kolorystyce przyporządkowanej dla konkretnej frakcji.

I tak w żółtych workach z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” zbierane będą odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. Jak podaje włocławski magistrat do niebieskich worków z napisem „Papier” mieszkańcy będą obowiązani do wrzucania papieru w tym tektury oraz odpadów opakowaniowych wykonanych z papieru i tektury. Z kolei do zielonych worków z napisem „Szkło” zbierane będą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe.
Włocławski magistrat podkreśla, że pojemniki koloru zielonego używane dotychczas do gromadzenia odpadów suchych zostaną utrzymane w tej kolorystyce i oklejone napisem „Odpady zmieszane”. Będzie w nich trzeba zbierać tzw. odpady resztkowe, pozostałości po selekcji. Z kolei pojemniki koloru brązowego na odpady ulegające biodegradacji zostaną oklejone napisem „Bio”.

W zabudowie wielolokalowej odpady komunalne będą zbierane w pojemnikach oznaczonych kolorami przyporządkowanymi do poszczególnych frakcji.

Nowe regulacje będą obowiązywać na terenie Włocławka od 1 lutego 2018 r. Od tego dnia selektywna zbiórka odpadów będzie realizowana w miejscu wytworzenia odpadów. Oznacza to, że zlikwidowane zostaną pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ustawione w tzw. „gniazdach”.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Włocławka

fot. sozosfera.pl

partner portalu

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny