Zbiórka odpadów

Zbiórka odpadów. Toruń wprowadza zmiany

W Toruniu sukcesywnie wprowadzane będą nowe zasady zbiórki odpadów, a Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Toruniu (MPO) nadal będzie odbierało odpady od torunian.

30 listopada br. w Centrum Edukacji Ekologicznej w Toruniu, Michał Zaleski, prezydent miasta oraz Piotr Rozwadowski, prezes MPO podpisali umowę na odbiór odpadów z terenu Gminy Miasta Toruń w latach 2018-2019. Za swoje usługi w tym okresie MPO otrzyma kwotę blisko 15,3 mln zł brutto.

Zbiórka odpadów – zmiany w Toruniu

Mieszkańcy Torunia produkują rocznie około 65 tys. ton odpadów komunalnych. To jest ogromna ilość. Tej selektywnej zbiórki odbieramy blisko 11 tys. ton – to też jest bardzo duża liczba. Możemy śmiało powiedzieć, że mieszkańcy w bardzo pozytywny sposób reagują na te zmiany, które ustawodawca wprowadza – powiedział prezes Rozwadowski.

Podczas konferencji prasowej, która towarzyszyła podpisaniu umowy, przedstawione zostały także nowe zasady odbioru odpadów w Toruniu. Zmiany zostały spowodowane wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska, które wprowadziło obowiązek odrębnego zbierania co najmniej pięciu frakcji odpadów – tłumaczy Urząd Miasta Torunia (UM).

W Toruniu nowe pojemniki będą pojawiać się sukcesywnie w terminie do 30 czerwca 2022 r. Natomiast od stycznia 2018 r. na obecnie używanych pojemnikach do odbioru odpadów pojawią się oznaczenia, dzięki którym łatwiejsze ma być prowadzenie segregacji odpadów już według nowych zasad. Od nowego roku w worki na odpady, dostosowane do nowego sposobu selekcji, wyposażone będą domki jednorodzinne.

Zmieni się liczba pojemników na odpady

Obecnie w Toruniu znajduje się ok. 28 tys. pojemników do odbioru śmieci. Ta liczba jednak ulegnie zmianie – według szacunków potrzeba m.in. ok. 2400 pojemników różnej wielkości na bioodpady, ok. 200 pojemników do zbiórki szkła i 1000 pojemników na papier. Tylko w pierwszym roku obowiązywania nowego rozporządzenia w mieście pojawi się blisko 500 nowych pojemników. Jak podkreślił Piotr Rozwadowski nowa umowa podpisana z Miastem Toruń, jak i zmiany w sposobie odbioru odpadów nie będą miały wpływu na opłaty ponoszone przez mieszkańców z tytułu odbioru śmieci.

Od stycznia 2018 roku wkraczamy na drogę do pełnej segregacji odpadów. Mamy na to jeszcze sporo czasu, ale już zaczynamy działać, wprowadzając od stycznia 2018 roku odpowiednie oznakowanie obecnie stosowanych pojemników i stopniowe wprowadzanie nowych. Dzieje się tak w trosce o ochronę środowiska, zmniejszamy tym samym zapotrzebowanie na surowce i w związku z tym żyje nam się zdrowiej. Segregacja odpadów jest niezwykle ważna, biorąc pod uwagę odzyskanie surowców. Zaledwie 10% zmieszanych odpadów nadaje się do recyklingu. Z kolei z przesegregowanych w naszych domach odpadów udaje się odzyskać aż 70-80% surowca – podsumował zmiany prezydent Zaleski.

Na podstawie www.torun.pl

fot. UM Torunia

partner portalu

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny