Recykling opon

Zbiórka i recykling opon tematem listów otwartych

Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu (KGOiR) wystosował w ostatnim czasie dwa listy otwarte. Pierwszy został skierowany do Polskiego Związku Producentów Opon i dotyczy nowych wyzwań w zakresie gospodarowania odpadami, w tym zagadnienia jakim jest recykling opon, a adresatem drugiego wystąpienia był Minister Klimatu, zaś tematem listu były propozycje/postulaty związane z gospodarowaniem odpadami w trakcie pandemii koronawirusa.

Recykling opon – nadrzędny nad odzyskiem energetycznym

W pierwszym liście KGOiR zwraca uwagę na nowe wyzwania stające przed systemem gospodarki odpadami w wyniku znowelizowania dyrektywy w sprawie odpadów.

Jak można przeczytać w piśmie: „Wprowadzona modyfikacja unijnego prawa w kierunku nadrzędności procesów recyklingu nad odzyskiem energetycznym oraz literalny zakaz poddawania utylizacji z odzyskiem ciepła czystych strumieni odpadów (a zużyte opony są wzorcowym przykładem takiego strumienia) stawia przed branżą recyklingu zużytych opon zupełnie nowe wyzwania zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Uchwalony w dyrektywach UE rosnący poziom recyklingu zużytych opon to nie tylko konieczność inwestycji w kolejne instalacje recyklingu, to również pytanie o przeznaczenie i pełne zagospodarowanie powstających w wyniku tego procesu produktów (re-granulatów gumowych, drutu stalowego czy frakcji tekstylnej). Dopiero z chwilą ponownego zastosowania odseparowanych od siebie w procesie recyklingu materiałów do produkcji kolejnych, nowych wyrobów można uznać, że >>pętla GOZ<< została skutecznie zamknięta, a strumień odpadów zasili gospodarkę pod postacią surowców wtórnych”.

Recykling opon – potrzeba poszukiwania nowych zastosowań i ekoprojektowanie

Klaster zwraca też uwagę, że w związku z wprowadzaniem nowych przepisów ochrony środowiska, w tym przed mikroplastikiem ograniczane są możliwości zastosowania regranulatów gumowych, co skutkuje koniecznością ponoszenia coraz większych wysiłków i nakładów na znalezienie nowych zastosowań dla frakcji materiałów uzyskiwanych w procesach recyklingu opon.

W piśmie zwrócono także uwagę na wyzwania, jakie stawia przed branżą oponiarską zastosowanie tzw. ekoporojektowania wyrobów. „Liczymy, że zarówno producenci opon, dysponujący zarówno dużą wiedzą naukową i doświadczeniem w zakresie receptur mieszanek gumowych, jak i niezbędną infrastrukturą badawczą w tym zakresie – oraz niezbędny potencjał finansowy i organizacyjny, włączą się w prace, by wspólnie wiedzę i doświadczenie przekuć na konkretne rozwiązania produktowe. Dlatego też zwracamy się do Państwa z apelem o wsparcie naszych działań zmierzających do pełnego recyklingu materiałowego zużytych opon poprzez zaangażowaną współpracę w zakresie dopasowania charakterystyk stosowanych mieszanek do wymagań środowiskowych (np. zawartość WWA i innych substancji znajdujących się pod nadzorem REACH), ponownego zagospodarowania wszystkich frakcji powstających w wyniku recyklingu zużytych opon (szczególnie frakcji tekstylnej i granulatu gumowego) oraz lobbingu w zakresie wykluczenia re-granulatów SBR z regulacji dotyczących mikro-plastików i ich przedostawania się do środowiska naturalnego.” – napisano w liście do branży oponiarskiej.

Gospodarowanie odpadami szczególnie utrudnione przez COVID-19

W drugim liście otwartym Klaster wraz z Polskim Związkiem Przemysłu Oponiarskiego odniósł się do trudnego dla gospodarki czasu pandemii COVID-19. Pismo zaznacza, że choć w związku z bieżącą sytuacją gospodarowanie odpadami jest szczególnie utrudnione, to „Mimo wszystko zadania gospodarcze sektora są realizowane, gdyż zarówno przedsiębiorcy jak i pracownicy sektora rozumieją, szczególną rolę sprawnej gospodarki odpadami w okresie stanu zagrożenia epidemicznego”.

Zbiórka i recykling opon – poziomy zagrożone przez sytuację epidemiczną

Sygnatariusze listu zwracają też uwagę, że „Analizując sytuację na rynku sprzedaży i zbiórki opon (w okresie epidemii), dostrzegamy jednak zagrożenie w realizacji części celów 2020 r. o charakterze środowiskowym. Skutkiem tych perturbacji rynkowych mógłby być obowiązek zapłaty >>opłat produktowych<< od niezrealizowanych celów 2020 r. Obowiązek ten może jednak być spełniony tylko wówczas, gdy cały sektor działa w niezakłóconych warunkach, przy pełnej dostępności środków technicznych i osobowych. Tymczasem zamknięcie gospodarki, w tym również dramatycznie zmniejszony handel oponami i zamrożenie branży transportowej doprowadziło do sytuacji, w której zebranie i przetworzenie wymaganej za rok 2020 r. ilości zużytych opon, będzie trudne do zrealizowania.”. Dlatego też list zawiera propozycję regulacji prawnej, która ma obniżyć poziom ryzyka poniesienia opłat sankcyjnych.

„W naszej ocenie jest to rozwiązanie kompromisowe, ograniczające istotnie ryzyko finansowe po stronie producentów opon a jednocześnie zapewniające wystarczający stopień finansowania systemu zagospodarowania zużytymi oponami w Polsce pozwalający na funkcjonowanie systemów zbiórki i działanie recyklerów”.

Na podstawie nadesłanych materiałów

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama