Zintegrowany system zbierania odpadów ze wsparciem NFOŚiGW

Zintegrowany system zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny otrzyma ponad 1,3 mln zł dotacji. Jej źródłem będzie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Inwestycja obejmie teren Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (ZGZM). Będzie to pilotaż zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” na terenie gmin Radwanice, Kotla i Żukowice. Bezpośrednim efektem proekologicznym tej inwestycji będzie ograniczenie masy składowanych odpadów na obszarze objętym systemem o 1644 ton w ciągu roku. Taki efekt wskazał NFOŚiGW.

Jak będzie działał zintegrowany system zbierania odpadów?

Bezzwrotne dofinansowanie z NFOŚiGW będzie pochodzić z programu „Racjonalna gospodarka odpadami. Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”.

Jak zadeklarował NFOŚiGW, zadanie w całości ma kosztować ponad 2,7 mln zł. Zostanie ono zrealizowane do 1 lipca 2024 r. na terenie trzech gmin należących do ZGZM. Na terenie Kotli, Radwanic i Żukowic, położonych w powiatach głogowskim i polkowickim na Dolnym Śląsku. Związek w ramach podjętego przedsięwzięcia planuje zorganizować pilotaż zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”, czyli w miejscu ich powstawania. Segregacja będzie prowadzona z wykorzystaniem pojemników o pojemności 120, 240 i 1100 l. Pilotaż przewiduje zakup 16870 pojemników i kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Zostaną w nie wyposażone wszystkie zamieszkane nieruchomości oraz jednostki gminne na terenie trzech wspomnianych gmin członkowskich ZGZM.

Obecnie w gminach Kotla i Żukowice funkcjonuje system workowy, co oznacza, że odpady odbierane są spod domów w workach zgodnych z kolorem danej frakcji. Celem wprowadzenia systemu odbioru odpadów z pojemników ustawionych przed posesjami jest zwiększenie masy odpadów odbieranych selektywnie.

Kampania edukacyjna dla mieszkańców

Fundusz dodał, że w ramach zadania przeprowadzona zostanie kampania edukacyjna z uwzględnieniem różnorodnych działań. Mają one umożliwić dotarcie z przekazem do wszystkich mieszkańców gmin członkowskich ZGZM biorących udział w pilotażu. Wśród aktywności przewidziano m.in. udostępnienie naklejek (17 tys. sztuk), magnesów na pojemniki (4 tys. sztuk) i broszur informacyjnych (2,5 tys. sztuk).

Umowa o dofinansowanie została podpisana przez przedstawicieli NFOŚiGW i ZGZM.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Reklama

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu