makulaturę i nie tylko

Zbierają makulaturę i nie tylko…

Minął kwartał konkursu pn. „Zbieramy makulaturę i nie tylko”, odbywającego się pod patronatem Michała Zaleskiego, prezydenta Miasta Torunia. W obecnej, siódmej edycji tej proekologicznej inicjatywy toruńskie placówki oświatowe nie zawiodły. Urząd Miasta Torunia (UM) podkreślił, że uczniowie szkół i przedszkoli chętnie włączyli się w zbiórkę odpadów, która potrwa do kwietnia br. A jest o co walczyć – pula nagród w tegorocznej edycji sięga 280 tys. zł! – dodał magistrat.

Jaki cel ma konkurs „Zbieramy makulaturę i nie tylko”?

Konkurs ma na celu m.in. wyrobienie nawyku selektywnego zbierania odpadów wśród dzieci i młodzieży szkolnej, a także promowanie proekologicznych postaw.

– Ekoedukacja powinna być dostosowywana do zmieniającego się otoczenia oraz zapotrzebowania na uzupełnianie wiedzy i rozwój kompetencji, z wykorzystaniem różnych narzędzi prowadzenia działańStąd podejmujemy różnorodne inicjatywy edukacyjne, które pomogą zwiększyć świadomość ekologiczną mieszkańców, w tym najmłodszych – powiedział Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Aktualna edycja konkursu potrwa do końca kwietnia. Na podstawie m.in. ilości zebranych odpadów oraz przesłanych sprawozdań nagrodzone zostaną szkoły i przedszkola, które wykażą się największym zaangażowaniem. Przyznane nagrody finansowe będą mogły zostać wykorzystanie na zakup pomocy dydaktycznych dla placówki oraz wyposażenia sal lekcyjnych – zaznaczył UM.

– W poprzedniej edycji Ekokonkursu toruńskie placówki przeznaczyły je m.in. na zakup nowoczesnych monitorów interaktywnych, sprzętu komputerowego i rekreacyjnego dla uczniów czy remonty i doposażenie klas i świetlicNagrody czekają również na uczniów, którzy najbardziej zaangażowali się w zbiórkę makulatury czy puszek. Chcemy w ten sposób dotrzeć do młodego pokolenia, utrwalając w nim dobre nawyki w postępowaniu z odpadami. To się sprawdziło w sześciu poprzednich edycjach. Mam nadzieję, że trwający w tym roku szkolnym konkurs okaże się „szczęśliwą siódemką” dla wielu szkół i przedszkoli – wyjaśniła Joanna Pepłowska, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami i Usług Komunalnych UM.

Nowoczesne formy edukacji ekologicznej

Konkurs jest kontynuacją szeroko zakrojonych działań, podejmowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej UM w obszarze kreowania nowoczesnych form edukacji ekologicznej. Wiedza na temat zapobiegania powstawaniu odpadów i poprawnej ich segregacji przekazywana jest na wiele sposobów. Między innymi za pośrednictwem strony internetowej www.odpady.torun.pl, artykułów prasowych, spotkań z mieszkańcami, spotów radiowych, poradników, ulotek i plakatów, a także mediów społecznościowych.

Zwycięzcy konkursu będą znani dopiero pod koniec roku szkolnego. Szczegóły oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.odpady.torun.pl w zakładce Ekokonkurs – dodał magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Torunia

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu