Zatrzymano blisko 1500 ton odpadów

Zatrzymano blisko 1500 ton odpadów

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) uczestniczyła w operacji DEMETER IV, której celem była kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów w obrocie morskim, lotniczym i lądowym.

Jak podaje KAS, w operacji, oprócz Polski, wzięły udział jeszcze 73 kraje.

W ramach Operacji DEMETER IV zatrzymano blisko 1500 ton odpadów przewożonych nielegalnie

Jak już wspomniano Operacja DEMETER IV polegała na kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów, zarówno na morzu, w ruchu lotniczym, jak i przez przejścia lądowe. Na poziomie krajowym koordynacja działań tej Operacji była prowadzona przez Departament Ceł w Ministerstwie Finansów, w ramach powołanego Krajowego Punktu Kontaktowego Operacji DEMETER IV. W celu skutecznego przeprowadzenia Operacji KAS współpracowała z Policją, Inspekcją Ochrony Środowiska i Strażą Graniczną.

Kontrolując przemieszczanie odpadów na drogach publicznych funkcjonariusze zatrzymywali transporty weryfikując ich zawartość. Badali oni ładunek i dokumenty towarzyszące przesyłce. Wykorzystywali skanery, urządzenia wykrywające (licznik Geigera) i psy służbowe. W trakcie Operacji zintensyfikowano także inspekcje transportów przekraczających granice drogą morską.

W wyniku akcji zatrzymano blisko 1500 ton różnego rodzaju odpadów, głownie komunalnych. Zatrzymania miały miejsce przede wszystkim w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Oprócz odpadów komunalnych zatrzymywano m.in. wraki pojazdów, pocięte części pojazdów, przeterminowane środki ochrony roślin i sproszkowane katalizatory – wylicza KAS.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów nie tylko w czasie Operacji DEMETER

Przy okazji KAS zaznacza, iż przemieszczanie odpadów jest jednym z ważniejszych obszarów pozafiskalnych działań KAS, nie tylko w ramach operacji prowadzonych wspólnie z innymi służbami. Krajowa Administracja Skarbowa zwraca uwagę, że posiada w tej dziedzinie uprawnienia do kontroli legalności i prawidłowości transgranicznego przemieszczania odpadów, a Służba Celno-Skarbowa (działająca w ramach KAS) ma możliwość zatrzymania odpadów nielegalnie wwożonych na teren Unii Europejskiej.

Na potwierdzenie tego Krajowa Administracja Skarbowa podaje, że w 2017 r. Służba Celno-Skarbowa 82 razy zatrzymywała nielegalnie przewożone odpady – w sumie ok 329 ton odpadów. W nielegalnych transportach były m.in. odpady komunalne, zużyte pojazdy, części samochodowe, metale kolorowe, katalizatory, oleje, zużyte akumulatory, żużle, odpady opakowań tworzyw sztucznych.

Na podstawie www.mf.gov.pl

fot. KAS

partner portalu

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner medialny