Płatności za odbiór odpadów

Zasady płatności za odbiór odpadów komunalnych – zmiany w Rudzie Śląskiej

Od 1 lipca w Rudzie Śląskiej zmienią się zasady płatności za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych oraz mieszanych, znajdujących się w gminnym systemie odpadów. Dotyczy to przedsiębiorców oraz instytucji, które swoją płatność realizują od pojemnika lub od worka. Powodem zmian jest kolejna nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – zaznacza Urząd Miasta Ruda Śląska (UM) i dodaje, że wprowadza ona obowiązek przeliczania stawek za pojemniki i worki od liczby wywozów wynikających z przyjętych harmonogramów. To spowoduje wzrost opłaty. Nie zmienią się natomiast same stawki za pojemniki, a za worki będą nawet obniżone – podkreśla magistrat.

Za odbiór odpadów komunalnych na nowych zasadach po nowelizacji przepisów

To już kolejna w ostatnich latach nowelizacja tej jednej z najważniejszych dla samorządu ustaw. Tym razem najważniejszą dla nas zmianą jest modyfikacja sposobu wyliczenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Wszystko przez wprowadzenie nowych zapisów, dotyczących „zadeklarowanej liczby pojemników i worków”. Według nowego brzmienia ustawy, teraz oznacza to liczbę pojemników pomnożoną przez liczbę ich odbiorów, wynikających z harmonogramu odpadów – tłumaczy Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta.

Według rudzkiego magistratu, zmiana ta w istotny sposób wpłynie na wszystkich, którzy rozliczają się za odbiór odpadów komunalnych od pojemników i worków. – Dotyczy to tak naprawdę przedsiębiorców, instytucji publicznych i innych tego typu podmiotów – wskazuje Katarzyna Kuberek, naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami UM.

I tak w przypadku odbioru odpadów zmieszanych, stawkę za jeden pojemnik lub worek pomnożyć należy razy 2,2 – tyle bowiem średnio w miesiącu jest odbiorów tych odpadów, patrząc w skali roku – tłumaczy UM. W przypadku pojemników i worków na bioodpady współczynnik wywozu wyniesie 1,7. Natomiast dla odpadów segregowanych nie zmieni się nic, gdyż są one odbierane raz w miesiącu, a to oznacza, że współczynnik, przez który będzie mnożona liczba worków lub pojemników, wyniesie 1. Stosowne uchwały, dostosowujące obowiązujące w mieście przepisy do zapisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przyjęła na czwartkowej (19 maja) sesji rudzka Rada Miasta.

Płatności za odbiór odpadów komunalnych

Magistrat zaznacza przy tym, że przyjęta uchwała „zamraża” jednocześnie same stawki za pojemniki, co oznacza, że będą one na takim samym poziomie jak dotychczas – w przypadku pojemnika 120 l jest to kwota 5,9 zł. Dla porównania maksymalna kwota dla pojemnika o takiej pojemności, która określona została w znowelizowanej ustawie wynosi 26,81 zł. Dodatkowo obniżone zostały stawki za worki: w przypadku worka o pojemności 80 litrów z 11,30 zł na 3,90 zł, natomiast dla worka o pojemności 120 l stawka zmniejszona została z 17 zł na 5,90 zł – zaznacza UM.

Wraz ze zmianą zasad płatności za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkanych oraz mieszanych zmienia się także wzór deklaracji śmieciowej. Oznacza to, że wszyscy właściciele nieruchomości objętych nowymi przepisami będą musieli do 10 sierpnia złożyć nową deklarację – podkreśla UM.

W 2021 r. w Rudzie Śląskiej zebrano ponad 66,1 tys. ton odpadów. Największą ich część, bo 33,2 tys. ton, stanowiły odpady zmieszane, ponad 8,5 tys. ton to biomasa, a ponad 7,6 tys. ton to gruz. Poza tym zebrano 5,7 tys. ton odpadów wielkogabarytowych oraz 2,2 tys. ton popiołu. W puli odpadów, które zebrano w mieście w 2021 r., znalazło się też ponad 2,6 tys. ton szkła, 2,9 tys. ton plastiku oraz 2,4 tys. ton papieru i tektury – wylicza magistrat.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu