Zarzuty postawione

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przedstawiła trzem osobom zarzuty w związku ze składowaniem odpadów niebezpiecznych na terenie żwirowni w Ełganowie.
 
Pierwszy zarzut popełnienia przestępstwa z art. 183 §1 kodeksu karnego („Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”) skierowano przeciwko Krzysztofowi P., byłemu prezesowi spółki Port Service. Był on odpowiedzialnym za należyte zagospodarowanie odpadów powstałych w działalności firmy. Niestety, wytworzone w przedsiębiorstwie odpady niebezpieczne przekazał on do przewiezienia, składowania i przetworzenia na terenie żwirowni w Ełganowie Piotrowi G. oraz Patrykowi G., którzy nie posiadali uprawnień do gospodarowania odpadami niebezpiecznymi. Spowodowało to wprowadzenie odpadów niebezpiecznych do gruntu i wód. Jest to kolejny zarzut postawiony Krzysztofowi P. (wcześniej zarzucano mu popełnienia przestępstw w związku ze sposobem magazynowania na terenie spółki Port Service odpadów niebezpiecznych, przywiezionych w 2011 r. z Ukrainy).
 paragraf
Natomiast Piotra G. i Patryka G. prokurator oskarżył o nieumyślne popełnienie przestępstwa z art. 183 kodeksu karnego. W jego ocenie, podejrzani nie zachowali należytej ostrożności i nie sprawdzili rzeczywistego charakteru przyjmowanych od spółki Port Service odpadów. Według dokumentów miała być to ziemia po biodegradacji. W efekcie od sierpnia 2011 r. do maja 2014 r. składowali oni i przetwarzali odpady niebezpieczne w postaci popiołów i innych substancji. Zawierały one trwałe zanieczyszczenia organiczne i metale ciężkie. Podległym sobie pracownikom polecali przewożenie tych odpadów z terenu firmy Port Service do żwirowni w Ełganowie, następnie mieszanie ich z gruntem pochodzącym z terenu żwirowni i zasypanie wyrobiska.
 
Postępowanie w sprawie spółki Port Service prowadzone jest od maja 2012 r. Zostało zainicjowane materiałami prasowymi, przedstawiającymi sposób przechowywania przez tę firmę odpadów mogących stanowić substancje niebezpieczne.
 
Na podstawie: www.prokuratura.gda.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu