zarządzania odpadami

Nowe przepisy w zakresie produkcji i zarządzania odpadami baterii

W minioną środę, 14 czerwca, Parlament Europejski (PE) zatwierdził nowe przepisy. Dotyczą one projektowania, produkcji i zarządzania odpadami dla wszystkich typów baterii sprzedawanych w Unii Europejskiej (UE). Przy 587 głosach „za”, dziewięciu „przeciw” i 20 „wstrzymujących się”, posłowie poparli porozumienie osiągnięte z Radą w sprawie przeglądu przepisów UE dotyczących baterii i zużytych baterii. Nowe prawo uwzględnia rozwój technologiczny i przyszłe wyzwania w sektorze – zaznaczył PE. Parlament wskazał też, że prawo to obejmie cały cykl życia baterii, od projektu do wycofania z eksploatacji.

Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie zarządzania odpadami baterii

W grudniu 2020 r. Komisja Europejska (KE) przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie baterii i zużytych baterii. Ma on na celu wzmocnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego, promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zmniejszenie wpływu na środowisko i społeczeństwo na wszystkich etapach cyklu życia baterii. Według PE, inicjatywa jest ściśle powiązana z Europejskim Zielonym Ładem oraz z planem działania dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym. Pozostaje także w bliskiej korelacji z nową strategią przemysłową.

Po zatwierdzeniu nowych regulacji, Achille Variati, eurodeputowany, sprawozdawca powiedział: – Po raz pierwszy mamy przepisy dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym, które obejmują cały cykl życia produktu. Podejście, które jest dobre zarówno dla środowiska, jak i gospodarki. Uzgodniliśmy środki, które przyniosą znaczne korzyści konsumentom: baterie będą dobrze funkcjonować, będą bezpieczniejsze i łatwiejsze do usunięcia. Naszym ogólnym celem jest zbudowanie silniejszego przemysłu recyklingu w UE, w szczególności w odniesieniu do litu, oraz konkurencyjnego sektora przemysłowego jako całości, co ma kluczowe znaczenie w nadchodzących dziesięcioleciach dla transformacji energetycznej i strategicznej autonomii naszego kontynentu. Środki te mogą stać się punktem odniesienia dla całego globalnego rynku baterii.

Kluczowe instrumenty przewidziane w nowym rozporządzeniu dotyczącym zarządzania odpadami baterii

Parlament Europejski wskazał przy okazji kluczowe instrumenty przewidziane w nowym rozporządzeniu dotyczącym baterii.

Jako pierwszy wskazano obowiązkową deklarację śladu węglowego i etykietę dla akumulatorów w pojazdach elektrycznych (EV). Dotyczy to także lekkich środków transportu (LMT), np.: elektrycznych hulajnóg lub rowerów oraz akumulatorów przemysłowych o pojemności powyżej 2 kWh.

Istotnym instrumentem ma być także projektowanie przenośnych baterii w urządzeniach w taki sposób, aby konsumenci mogli je łatwo wyjąć i wymienić.

Wprowadzony ma zostać również cyfrowy paszport baterii dla baterii LMT, baterii przemysłowych o pojemności powyżej 2 kWh i baterii EV.

Polityka należytej staranności ma objąć wszystkie podmioty gospodarcze. Wyjątek mają stanowić małe i średnie przedsiębiorstwa.

Ustanowiono również bardziej rygorystyczne cele w zakresie zbierania odpadów. Dotyczą one baterii przenośnych i mają wynieść – 45% do 2023 r., 63% do 2027 r. i 73% do 2030 r. Z kolei dla baterii małogabarytowych cele zbiórki określono na poziomach: 51% do 2028 r. i 61% do 2031 r.

Minimalne poziomy materiałów odzyskiwanych z baterii

Nowe przepisy określają także minimalne poziomy materiałów odzyskiwanych ze zużytych baterii. Mają one wynieść: lit – 50% do 2027 r. i 80% do 2031 r.; kobalt, miedź, ołów i nikiel – 90% do 2027 r. i 95% do 2031 r.

Wskazano też minimalne poziomy zawartości materiałów pochodzących z recyklingu odpadów produkcyjnych i konsumenckich do wykorzystania w nowych bateriach. I tak, osiem lat po wejściu w życie rozporządzenia poziom ten ma wynieść 16% dla kobaltu, 85% dla ołowiu, 6% dla litu i 6% dla niklu. Natomiast 13 lat po wejściu w życie przepisu poziomy mają się kształtować następująco: 26% dla kobaltu, 85% dla ołowiu, 12% dla litu i 15% dla niklu.

Po końcowym głosowaniu na posiedzeniu plenarnym, Rada będzie musiała formalnie zatwierdzić tekst przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym UE i wejściem w życie.

Jak przekonuje PE, przyjmując sprawozdanie w zakresie nowych regulacji, Parlament odpowiada na oczekiwania obywateli. Chodzi o oczekiwania dotyczące zwiększenia europejskiego bezpieczeństwa energetycznego, zapewnienia zielonej infrastruktury i budowy gospodarki o obiegu zamkniętym.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny