Problem nielegalnych składowisk

Zapowiedź walki z problemem nielegalnych składowisk odpadów

Nielegalne składowiska odpadów to jedno z wyzwań stojących przed nowym rządem. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 30 stycznia br. w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu (WUW), Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska zapowiedziała powstanie międzyresortowego zespołu. Jego zadaniem będzie znalezienie rozwiązania problemu nielegalnych składowisk odpadów.

Problem nielegalnych składowisk odpadów – co najmniej 96 lokalizacji w Wielkopolsce

Według danych Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w woj. wielkopolskim znana jest lokalizacja 96 miejsc niezgodnego z przepisami składowania odpadów. Z tego w 42 lokalizacjach składowane są odpady niebezpieczne.

Jest to temat, który dotyczy nie tylko naszego województwa, ale całego kraju. Problem z tworzeniem się tych składowisk i ich późniejszą utylizacją jest o tyle trudny, że występują spory kompetencyjne w kwestii tego, kto jest za to odpowiedzialny – powiedziała Agata Sobczyk, wojewoda wielkopolski.

Dariusz Dymek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW wskazał najczęściej wykorzystywane metody pozbywania się odpadów. To porzucanie w wynajętym magazynie lub innym budynku bądź magazynowanie na placach magazynowych bez zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi. Na tej liście znalazło się też zakopywanie w wyrobiskach po żwirowych, pożary hałd odpadów, czy też porzucanie przy drogach naczep z pojemnikami wypełnionymi substancjami niebezpiecznymi.

Tego typu nagromadzenia odpadów znajdują się m.in. w Komornikach, Baranowie, czy Kaliszu – wskazał WUW.

Jako wojewoda wielkopolska wychodzę z inicjatywą, kierowaną do ministry klimatu i środowiska, w celu utworzenia zespołów roboczych przy urzędach wojewódzkich. Będą one skupiały różne podmioty, które zajmą się wypracowaniem modeli likwidacji nielegalnych składowisk odpadów na poziomie całego kraju – dodała.

Zadanie: znaleźć rozwiązanie problemu

Jak podkreśliła wojewoda, zespoły miałyby w pierwszej kolejności zajmować się przeprowadzaniem procesu utylizacji oraz wymyśleniem sposobów na ograniczanie możliwości tworzenia nielegalnych składowisk. Natomiast minister klimatu i środowiska zapowiedziała powstanie w ministerstwie międzyresortowego zespołu, którego zadaniem będzie znalezienie rozwiązania tego problemu. Będzie on miał przed sobą trzy podstawowe zadania: ustalenie rozdziału kompetencji, uszczelnienie systemu oraz utylizację odpadów zgromadzonych na nielegalnych składowisk.

Narastanie problemu i dotychczasowa nieudolność państwa w tym zakresie widoczna jest gołym okiem. Dobrze wiemy, że nielegalne składowiska odpadów, zwłaszcza tych odpadów niebezpiecznych, nie tylko pogarszają stan środowiska, w którym się znajdują, ale przede wszystkim doprowadzają do zagrożenia naszego zdrowia i życia. Dlatego tak istotne jest zaangażowanie państwa w tej kwestii – podkreśliła minister Hennig-Kloska.

Rozwiązanie problemu nielegalnych składowisk odpadów – wyzwanie dla wielu podmiotów

Minister zaznaczyła, że rozwiązanie problemu nielegalnych składowisk odpadów jest zadaniem dla wielu podmiotów, w tym również spółek skarbu państwa. I wymaga współpracy na wielu płaszczyznach dla dobra obywateli.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. WUW

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu