Dodatkowe zaplecze energetyczne dla Torunia

Dodatkowe zaplecze energetyczne dla Torunia to inwestycja, która obejmie swoim zasięgiem budowę instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK). Spalarnia będzie przetwarzać pozostałości po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów zmieszanych oraz po mechanicznym przekształceniu odpadów z selektywnej zbiórki (RDF i pre-RDF). Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wesprze przedsięwzięcie finansowo. Udzieli ok. 128 mln zł dotacji oraz pożyczki. Środki będą pochodzić z programu „Racjonalna gospodarka odpadami – Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne” – poinformował Fundusz.

Dodatkowe zaplecze energetyczne – kwestie techniczne

Jak przekazał NFOŚiGW, wydajność linii technologicznej nowego zakładu ma pozwolić na przetwarzanie ponad 23 tys. ton odpadów rocznie. Instalacja będzie pełniła funkcję elektrociepłowni, w której wyprodukowane zostaną energia elektryczna i ciepło. Będą one generowane w procesie termicznego przekształcania wysokokalorycznej frakcji odpadów komunalnych (paliwa pre-RDF/RDF). Będzie ona wytwarzała energię elektryczną i cieplną w wysokosprawnej kogeneracji o łącznej mocy ponad 7 MW.

Planowana (średnioroczna) moc elektryczna brutto w kogeneracji wyniesie 0,59 MWe, a moc ciepła w kogeneracji 6,88 MWt. Nadwyżka wyprodukowanej energii elektrycznej zostanie sprzedana do sieci dystrybucyjnej Elana Energetyka. Ciepło zasili publiczne sieci ciepłownicze na terenie Parku Przemysłowego Elana oraz miejską sieć ciepłowniczą Torunia – wskazał Fundusz.

Instalacja zostanie zbudowana na bazie sprawdzonej technologii paleniska rusztowego z kotłem wodnym (lub parowym). Wyposażonym w wydajną instalację do oczyszczania spalin, z niezbędną infrastrukturą – dodał NFOŚiGW.

Element infrastruktury do zagospodarowania odpadów

Fundusz zaznaczył, że instalacja będzie ważnym elementem w regionalnej infrastrukturze gospodarowania odpadami komunalnymi. Będzie też jej uzupełnieniem w Toruniu oraz w innych gminach województwa kujawsko-pomorskiego, zapewniającym termiczne zagospodarowanie frakcji palnej/resztkowej.

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji spowoduje ograniczenie zużycia węgla kamiennego oraz gazu ziemnego stanowiącego aktualnie paliwo w Elektrociepłowni PGE Toruń. Ma to ograniczyć emisje do atmosfery.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 20 października br. przez przedstawicieli NFOŚiGW oraz spółki Boryszew Nieruchomości – beneficjenta.

Na podstawie: gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu