Założenia systemu depozytowego

Założenia systemu depozytowego dla opakowań jednorazowych – stanowisko PZPTS

7 października odbyło się spotkanie, którego organizatorem było Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ), a jego tematem były kluczowe założenia systemu depozytowego dla opakowań jednorazowych. Swoje propozycje w tej sprawie złożył m.in. Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych (PZPTS) podkreślając, że posiadające najniższy ślad węglowy opakowania z tworzyw muszą mieć równe szanse konkurowania ze szkłem czy puszkami aluminiowymi w ramach nowo projektowanego systemu.

Założenia systemu depozytowego – propozycje PZPTS

W swoim stanowisku PZPTS, oprócz zagadnienia równej konkurencji, zwraca również uwagę na konieczność stworzenia odrębnego systemu dla opakowań wielomateriałowych (typu Tetra Pack) i dodaje, że opakowania do mleka – wzorem rozwiązań przyjętych w innych krajach – winny być z systemu wyłączone. Według PZPTS, systemem powinny być objęte opakowania o objętości od 0,2 l do 3 l.

Związek zwraca również uwagę, że projektując system depozytowy należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie pod względem zajmowanej powierzchni jednostek handlu detalicznego i proponuje rozważenie dobrowolności przystąpienia do systemu depozytowego np. dla sklepów o powierzchni poniżej 100 m2. Jednocześnie konsumenci winni mieć do niego jak najszerszy dostęp w celu zagwarantowania jak najwyższych poziomów zbiórki.

Założenia systemu depozytowego – propozycje w zakresie finansowania

Kluczowym zagadnieniem pozostaje zawsze kwestia sfinansowania systemu. Proponujemy, by zarządzała nim niezależna, specjalnie w tym celu powołana, organizacja. Źródłami zasilania powinny być zaś niezwrócone kaucje, a także wartość surowca pozyskanego dzięki zbiórce odpadów. Istnieje jednak wysokie prawdopodobieństwo, że te dwa strumienie nie zapewnią zbilansowania systemu. Dlatego też postulujemy dodatkowe źródło finansowania realizowane przez producentów wprowadzających towary w opakowaniach do obrotu wzorem krajów, w których system już funkcjonuje – powiedział Robert Szyman, dyrektor generalny PZPTS.

Jednocześnie, biorąc pod uwagę konieczność podwyższenia poziomów zbiórki we wszystkich strumieniach odpadów, celem zapewnienia najwyższego poziomu wykorzystania surowców z recyklingu, system należy wprowadzić równolegle z rozwiązaniami rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) – uważa PZPTS. W swoim stanowisku Związek podkreśla, że prawidłowe funkcjonowanie systemu ROP daje szanse prawidłowej organizacji zarządzania odpadami, czego wynikiem jest osiąganie wysokich poziomów odzysku i recyklingu odpadów. Wobec tego staje się niezbędną bazą do tworzenia dodatkowych systemów wspierających takich jak system kaucyjny dla opakowań jednorazowych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny