30 fotopułapek

Zakupiono 30 fotopułapek i część już działa

Działa już część z ponad 30 fotopułapek zakupionych dla łódzkiej Straży Miejskiej ze środków budżetu obywatelskiego – poinformował Urząd Miasta Łodzi (UM) i dodał, że w łódzkich lasach i na terenach zieleni trwa montaż kolejnych tego typu urządzeń.

30 fotopułapek

30 fotopułapek do walki z zaśmiecaniem miasta

Magistrat tłumaczy, że fotopułapki montowane są w miejscach, w których odnotowano przypadki nielegalnego wyrzucania odpadów, lub które z doświadczenia strażników miejskich mogą służyć do nielegalnego pozbywania się śmieci, odpadów poremontowych bądź pochodzących z działalności gospodarczej.

Nie ma zgody miasta na zaśmiecanie terenów, które są naszym wspólnym dobrem, nie będzie taryfy ulgowej dla śmiecących – sprawy za zaśmiecanie będą kierowane do sądu, posypią się również mandaty, a fotopułapki są tylko jednym z narzędzi do wykrywania sprawców zaśmiecania miasta – podkreślił Patryk Polit, komendant Straży Miejski w Łodzi.

Warto przy tym odnotować, że na usuwanie dzikich wysypisk Łódź wydaje ok. 1,5 mln zł rocznie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. www.lodz.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama