30 fotopułapek

Zakupiono 30 fotopułapek i część już działa

Działa już część z ponad 30 fotopułapek zakupionych dla łódzkiej Straży Miejskiej ze środków budżetu obywatelskiego – poinformował Urząd Miasta Łodzi (UM) i dodał, że w łódzkich lasach i na terenach zieleni trwa montaż kolejnych tego typu urządzeń.

30 fotopułapek

30 fotopułapek do walki z zaśmiecaniem miasta

Magistrat tłumaczy, że fotopułapki montowane są w miejscach, w których odnotowano przypadki nielegalnego wyrzucania odpadów, lub które z doświadczenia strażników miejskich mogą służyć do nielegalnego pozbywania się śmieci, odpadów poremontowych bądź pochodzących z działalności gospodarczej.

Nie ma zgody miasta na zaśmiecanie terenów, które są naszym wspólnym dobrem, nie będzie taryfy ulgowej dla śmiecących – sprawy za zaśmiecanie będą kierowane do sądu, posypią się również mandaty, a fotopułapki są tylko jednym z narzędzi do wykrywania sprawców zaśmiecania miasta – podkreślił Patryk Polit, komendant Straży Miejski w Łodzi.

Warto przy tym odnotować, że na usuwanie dzikich wysypisk Łódź wydaje ok. 1,5 mln zł rocznie.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. www.lodz.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu