Rozbudowa łódzkiej kompostowni

Zakończyła się rozbudowa łódzkiej kompostowni

O tym, że zakończyła się rozbudowa łódzkiej kompostowni, zmodernizowano i wyposażono w potrzebne urządzenia budynek i magazyn, poinformował Urząd Miasta Łodzi (UM).

Rozbudowa łódzkiej kompostowni zakończona po roku od rozpoczęcia

Zarządzanie odpadami w mieście to bardzo trudny proces, który w dużej mierze uzależniony od warunków atmosferycznych. Ostatnia nawałnica pokazała, jak ważne jest sprawne i uważne – z jednej strony nasadzanie, a z drugiej pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych. W sierpniu ubiegłego roku wystartowała modernizacja łódzkiej kompostowni, mija dokładnie rok i oddajemy zmodernizowaną, wyposażoną w nowoczesny sprzęt do przetwarzania odpadów kompostownię – powiedziała Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi.

Rozbudowa łódzkiej kompostowni

Lato i jesień to czas kiedy najwięcej odpadów trafia do takich miejsc jak to. Sprzyjają temu porządki w ogrodach, parkach, skwerach. Palenie traw, gałęzi i liści jest zabronione. 70% odpadów, które do nas trafiają stanowią odpady z przestrzeni miejskiej, pozostałą część dostarczają prywatni właściciele. Przeprowadzona inwestycja jest bardzo ważna z uwagi na ochronę środowiska i klimatu – dodał Zygmunt Grober, kierownik Kompostowni Miejskiej.

Jak wskazuje UM, zakres inwestycji objął rozbiórkę istniejącej wiaty garażowej, a także zagospodarowanie terenu, czyli budowę placu, rampy i drogi wewnętrznej oraz zakup stosownych maszyn.

Rozbudowa łódzkiej kompostowni i zwiększona moc przerobowa

Rozbudowa łódzkiej kompostowni

Kompostownia wzbogaciła się o mieszarko-rozdrabniarkę do rozdrabniania i mieszania odpadów kierowanych do instalacji kompostowania oraz ładowarkę kołową teleskopową służącą obsłudze instalacji kompostowania – dodaje łódzki magistrat.

Kompostowania powstała w 1993 r., w 2005 roku przeszła pierwszy etap rozbudowy, a w ubiegłym roku rozpoczął się jej drugi etap. Łódzki UM zaznacza, że w 1993 r. kompostownia pracowała w technologii „naturalnego kompostowania”. Dawało to moc przerobową rzędu 7 tys. ton rocznie. Jak już wskazano, w 2005 r. kompostownię rozbudowano i wprowadzono proces przyśpieszonego kompostowania, co skróciło czas przetrzymywania odpadów w pryzmach z dziewięciu do trzech miesięcy. Wprowadzenie nowej technologii dawało moc przerobową 12 tys. ton rocznie. Tymczasem zakończona właśnie inwestycja zwiększyła wydajność o kolejne 12 tys. ton rocznie.

W ramach zakończonej modernizacji kompostowni rozbudowano istniejące budynki, a instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych i biodegradowalnych została wymieniona. Pojawił się nowy system zarządzania odpadami i przetwarzania selektywnie zebranych odpadów roślinnych i innych bioodpadów z wykorzystaniem żelbetowych bioreaktorów. W ramach inwestycji powstał nowy budynek kompostowni z bioreaktorami kompostowania i biofiltrami, rampa oraz nowe zagospodarowanie dróg wewnętrznych – wskazuje UM i dodaje, że wartość inwestycji wyniosła 8 mln zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. 3 x www.lodz.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama