Zakład w Sosnowcu gotowy!

8 września br. nowo wybudowany Zakład Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Sosnowcu uroczyście otworzył swoje podwoje. Obiekt jest jednym z elementów projektu pn. „Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu”. Dzięki jego realizacji, będzie można zagospodarować cały strumień odpadów pochodzący z terenu Sosnowca, a także wypełnić wymogi unijne w zakresie zwiększenia udziału odpadów segregowanych w ogólnej ilości odpadów.
 
Produkujemy coraz więcej śmieci, dlatego musimy ograniczyć ich składowanie. Najlepszym rozwiązaniem jest segregacja odpadów i ponowne ich przetworzenie. Ten Zakład ma właśnie odegrać taką rolę – mówiła Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 
Wykonawcą obiektu wartego ok. 57 mln zł było konsorcjum firm na czele z Mostostalem Warszawa oraz Acciona Infraestructuras z Madrytu. W ramach inwestycji powstały m.in. sortownia odpadów, kompostownia odpadów zielonych, kompostownia odpadów organicznych wydzielonych z odpadów zmieszanych komunalnych i zbieranych selektywnie, magazyn odpadów niebezpiecznych, instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz infrastruktura techniczna, zapewniająca prawidłowe funkcjonowanie Zakładu.
 
sosnowiec
 
 – Zakład będzie w stanie przyjąć 93 tys. ton odpadów komunalnych do przerobienia. Poprzez segregowanie, przetwarzanie oraz zagospodarowanie zmniejszy się o min. 46% ilość odpadów trafiających na składowisko, a tym samym składowanie nie będzie już stanowiło podstawowej metody ich zagospodarowania. Odzyskane frakcje materiałowe, nadające się do ponownego wykorzystania (w tym posiadające właściwości energetyczne), znajdą zastosowanie jako surowce wtórne, kompost oraz paliwo alternatywne – tłumaczył Kazimierz Górski, prezydent Sosnowca.
 
Wraz z minimalizacją strumienia odpadów kierowanych na składowisko wzrośnie też efektywność innych celów stawianych przed gospodarką odpadami. – Warto też zaznaczyć, że inwestycja pozwoli na osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych – podkreślał Henryk Mantura, prezes Miejskiego Zakładu Składowania Odpadów w Sosnowcu.
 
Koszt realizacji całego projektu wynosi 101 mln zł, zaś ok. 54 mln zł z tej kwoty stanowią środki unijne przyznane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 
Na podstawie: www.sosnowiec.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

reklama

Partner Portalu