Zakład Utylizacyjny przeciw odorom

Zakład Utylizacyjny w Gdańsku (ZU) przedstawił program inwestycyjny, którego realizacja ma ograniczyć uciążliwości zapachowe, na które uskarżają się okoliczni mieszkańcy.

Zgodnie z planem, w przyszłym roku zamknięty zostanie plac dojrzewania kompostu – główne źródło uciążliwości odorowych. Umożliwi to rozpoczęcie budowy docelowego rozwiązania, jakim ma być hermetyczna hala kompostowni.

– Gdańszczanie są zmęczeni uciążliwościami i trzeba zrobić wszystko, żeby je ograniczyć. Wszyscy są co do tego zgodni. Przedstawiony plan jest realistyczny i powinien przynieść poprawę – przekonuje Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej. Wiceprezydent podkreśla przy tym, że wzrost zasięgu problemów związanych z odoryzacją powietrza jest konsekwencją lipcowej powodzi, która nawiedziła miasto i przemoczenia tysięcy ton odpadów organicznych. – W miarę możliwości odciążamy nasz Zakład i wywozimy odpady organiczne do innej instalacji. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie ma jednego rozwiązania technologicznego, które pozwoliłoby w pełni kontrolować i zlikwidować uciążliwość wszystkich elementów Zakładu. Dlatego redukcja problemu to konieczność pakietu inwestycji. Kilka z nich już mamy wykonanych, a nad kolejnymi intensywnie pracujemy – zapewnia Wojciech Głuszczak, prezes zarządu Zakładu Utylizacyjnego.

Przygotowany Program inwestycyjny przewiduje, że praktycznie co roku finalizowane będą kolejne działania lub projekty, mające przyczynić się do ograniczenia emisji odorów. Harmonogram realizacji tego Programu przedstawia się następująco:

  • 2017 r. – likwidacja placu dojrzewania kompostu (główne źródło uciążliwości),
  • 2018 r. – uruchomienie hermetycznej kompostowni (w miejscu placu dojrzewania),
  • 2019 r. – kolejna rozbudowa systemu odgazowania składowiska,
  • 2020 r. – zakończenie budowy spalarni odpadów (inwestycja pośrednio przyczyniająca się do redukcji odoryzacji powietrza),
  • 2021 r. – rozbudowa podczyszczalni odcieków (zwiększone moce przerobowe).

Zakład Utylizacyjny zauważa przy tym, że otwarte place dojrzewania kompostu to standard w branży i z, funkcjonują w kilkudziesięciu zakładach w Polsce, w tym we wszystkich działających na terenie województwa pomorskiego. Podkreśla też, że zapowiedziana likwidacja placu dojrzewania będzie wymagała dużych nakładów i zmian organizacyjnych.

Oznacza ona wywożenie przez przynajmniej rok wszystkich „produkowanych” przez mieszkańców odpadów organicznych do innych zakładów. To już powinno przynieść ulgę dla naszych sąsiadów – tłumaczy Maciej Jakubek, członek Zarządu ds. technicznych ZU.

Uprzątnięcie placu pozwoli też na rozpoczęcie w trzecim kwartale 2017 r. budowy na tym terenie hermetycznej hali, która uniezależni proces kompostowania od pogody i poprzez system filtrowania zapewni skuteczną neutralizację uciążliwości zapachowych. Zakład Utylizacyjny podjął już działania zmierzające do odciążenia placu dojrzewania kompostu – dziennie do innych instalacji trafia ponad 100 ton odpadów. Realizowane są również prace przygotowawcze związane z budową, wartej ok. 25 mln zł, hali kompostowni. Równolegle do 22 firm skierowano zapytanie o przygotowanie dokumentacji przedinwestycyjnej, niezbędnej by móc ogłosić przetargi związane z inwestycją czy aplikować o dofinansowanie unijne. ZU czeka teraz na tzw. decyzję środowiskową, której uzyskanie jest warunkiem niezbędnym do uruchomienia dalszych procedur i prac inwestycyjnych.

Przy okazji ZU przypomina, że w ciągu kilku ostatnich lat zrealizował szereg inwestycji, które przyczyniły się do zmniejszenia uciążliwości zapachowych. Do najważniejszych spośród nich zalicza rozbudowę systemu odgazowania składowiska oraz instalację dodatkowego generatora w bioelektrowni, służącego do spalania uciążliwego biogazu a także hermetyzację zbiorników na odcieki.

Na podstawie informacji nadesłanej przez ZU

fot. ZU

reklama

reklama

reklama

reklama