Zajmowali się nielegalnym gospodarowaniem odpadami

Zajmowali się nielegalnym gospodarowaniem odpadami – postawiono im zarzuty

O tym, że nie ma zgody na działania grup przestępczych, których członkowie zajmowali się nielegalnym gospodarowaniem odpadami przypomniało Ministerstwo Klimatu (MK) i poinformowało o skierowaniu do sądu aktu oskarżenia wobec uczestników jednej z takich grup.

Zajmowali się nielegalnym gospodarowaniem odpadami – sprawne współdziałanie służb zaprowadziło ich przed sąd

Na początku czerwca br. do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu trafił akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Członkowie tej grupy – wg służb i prokuratury – zajmowali się m.in. nielegalnym składowaniem odpadów oraz substancji niebezpiecznych na terenie nieruchomości po byłej rafinerii nafty w Gorlicach – przypomina MK.

Sprawa z Gorlic to przykład doskonałej współpracy pomiędzy służbami w walce z przestępczością środowiskową. Dziękuję zarówno Prokuraturze, jak również Inspekcji Ochrony Środowiska za sprawne działanie. Chcę jasno podkreślić, że nie ma zgody na proceder, który zagraża zdrowiu ludzi i dobrostanowi środowiska. Obecnie trwają prace nad sformowaniem zespołu dedykowanego do walki z przestępczością przeciwko środowisku, którego celem będzie zwiększanie skuteczności służb w tym obszarze – podkreślił Jacek Ozdoba, wiceminister klimatu, podczas konferencji prasowej w krakowskiej Prokuraturze Okręgowej, poświęconej temu tematowi.

Jak przypomina MK, po ujawnieniu nielegalnego procederu, polegającego na gromadzeniu odpadów, w tym niebezpiecznych, na terenie byłej rafinerii nafty Glimar w Gorlicach, inspektorzy ochrony środowiska dokonali ustaleń, na podstawie których wojewódzki inspektor ochrony środowiska nałożył na spółkę odpowiedzialną za nielegalne magazynowanie odpadów administracyjną karę pieniężna w wysokości niemal pół miliona złotych oraz wydał decyzję wstrzymującą jej działalność.

Zajmowali się nielegalnym gospodarowaniem odpadami – mogą spędzić za kratami 12 lat!

W związku z podejrzeniem możliwości popełnienia przestępstwa określonego w art. 160 kodeksu karnego, o fakcie powiadomiona została Prokuratura Rejonowa w Gorlicach, która w czerwcu br. skierowała akt oskarżenia wobec ośmiu osób z zarzutem działalności w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się m.in. nielegalnym składowaniem odpadów oraz substancji niebezpiecznych.

Resort wskazuje, że z ustaleń prokuratury wynika, że członkowie grupy sukcesywnie przyjmowali od ustalonych podmiotów gospodarczych odpady i substancje chemiczne, pozorując ich przekazywanie innym podmiotom, pełniącym w rzeczywistości jedynie funkcję tzw. słupów. Ponadto oskarżeni transportowali odpady i substancje chemiczne niezgodnie z ich przeznaczaniem, wynikającym z dokumentów przewozowych. Następnie składowali je na terenie byłej rafinerii nafty w Gorlicach. Pomimo świadomości zagrożeń dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska, oskarżeni kontynuowali przestępczą działalność, osiągając korzyści majątkowe o łącznej kwocie ok. 2,8 mln zł. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Na podstawie www.gov.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

 

reklama